По данни на ВиК операторите към 31 март 2019 г. брутната заплата на служителите във ВиК сектора е 855 лв. Това посочи зам.-председателят на Националния браншов синдикат "Водоснабдител" към КНСБ Евгени Янев по време на журналистически семинар "Жизненият стандарт - във фокуса на медиите" в Белчински бани.

Във водния сектор работят около 17 000 души, добави Янев, цитиран от БТА. Той допълни, че на фона на средното повишение на заплатите, което е около 10 процента в страната, във ВиК сектора увеличението е 3-4 процента годишно. "Тенденцията е такава, че към момента имаме изоставяне на средните нива за заплащане, спрямо средните за страната, с около 40 процента", каза Евгени Янев. Затова от КНСБ настояват за годишно увеличение на заплатите в сектора с 15 процента.

Евгени Янев отбеляза, че във водния сектор има изключително малък ресурс за мотивация, заплащане, квалификация, привличане и задържане на работещите в него. По думите му има дружества, в които повече от половината персонал работи на минимална работна заплата. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че в някои дружества дори няма нито един ВиК инженер.

За да се промени това положение, от КНСБ настояват да се приеме специален закон за ВиК. В него трябва да бъдат заложени решенията на специфичните за сектора проблеми и източниците за финансиране. В този закон трябва да бъде изработен и нов регулаторен механизъм, каза Янев.

Сред другите искания на КНСБ са таксата "Водовземане", която е по 2 стотинки на кубик и отива в ПУДООС към МОСВ, поне половината да се връща обратно във ВиК дружествата, за да може тези средства да се използват за поддръжка и инвестиции.

От КНСБ предлагат и въвеждането на т. нар. водни помощи, които да се дават през ваучери. Те ще се изразяват в паричната стойност на 2,8 кубика на месец. Това е минималното потребление за питейно-битови нужди на човек на месец. В момента средната цена в България е 2,50 лв. на кубик. На тази основа ще постъпят допълнителни средства за ВиК дружествата, които да подпомогнат повишението на заплатите в сектора, смята зам.-председателят на Националния браншов синдикат "Водоснабдител".