17-11-2017 20-11-2018

Коментари

На каква сума бе дебили!!!!!!!

След като има "неиотински" би следвало да има и "нефалшиви" ?

Това е инфлация!!!

10.55% банкноти повече от миналата година..... Това ли е неформално признатата инфлация от БНБ? Щото според НСИ е само 2.7% ;)

Искам да алармирам МВР че е възможно да циркулират фалшиви 20 и 50 стотинки понеже когато исках да купя билет за метрото апаратът отказа да приеме една монета от 20 стотинки.

Можете да ги наречете и "Хартиени късчета удивително наподобяващи банкнотите печатани в печатницата на Българска Народна Банка", но най-звучно ще е ако ясно и звучно се нарекат ФАЛШИВИ. То е същото като "Противозаконното отнемане на моторното превозно средство", това не е кражба, кражба е ако ти отнемат противозаконно кутията цигари!!!