Улавяне и съхранение на въглерод – технологията, която ще спре промените на климата?

Смелостта да погледнеш в бъдещето и да заложиш на него е една от тайните на богатите градове и хора

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Егати безсмислената статия.

българските големци и нищоправещите богаташи са се охранили яко, отделят много метан и въглеводороди. Ако искаме да разрешим енергийните проблеми ная - пъхаме им по една тръба където трябва и .....готово

"Автор: Маринела Арабаджиева" - хора, 1-ви април е след 3 седмици!!!

С климата

Това ми е в сферата на научната фантастика все още

Кофтито на този вариант, е че с отстраняването на един атом въглерод, премахваш от атмосферата една молекула кислород. А той е жизнено необходим.

Тази молекула така и така е загубена, защото просто е част от съединението. И има лесно - може например да се навакса от електролиза на морска вода и т.н и т.н.

Ще повярвам че нещо се прави за тоя климат когато започнат да налагат санкции на държавите изсичащи горите си

В това число и на нашата.

Не светотатствай ! Знаеш ли колко цигани секат горите ис Котленския и Сливенския балкан ? Искаш всичкия тоя електорат да остане без работа ли ?

най-ефективният начин да се забавят климатичните промени е чрез ваксинация. За справка - виж 13-тата цел на Световната здравна организация за устойчиво развитие. http://www.who.int/immunization/research/meetingsworkshops/1LindstrandIA2030v1.pdf

grainis

Най-добрият начин за улавяне и съхранение на СО2 е чрез свръх-бързорастящи растения като Бамбук Беема или Гигантски Мехурчест Келп - Macrocystis Pyrifera - най-бързорастящият организъм на Земята, отглеждани хипер-интензивно, върху Рото-Елеваторни Рафтове, във Вертикална Аеропонна Ферма. - https://aerofarms.com Една такава 50м висока Ферма разположена върху площ от 1дка, дава ежедневна реколта от над 1000 тона биомаса, съдържаща 500 тона Въглерод - дневно количество, което иначе 1000 бр. дървета ще складират за 50 години. Никое дърво, растение или технология не може да предложи такъв обем и светкавично-бърз оборот от складиран Карбон на ден. Около 10% от тази биомаса се суши, смила и ползва като Прахово Гориво за захранване на Прахови Горелки или Газо-прахови Турбинни Генератори за добив на Топло и Електроенергия за Фермата - останалото количество се продава (€70/тон) във вида в който е, или се компактира - Пелетизира / Брикетира, или се подлага на 35-дневно анаеробно разлагане за добив на БиоМетан - който след това също се продава. При изгарянето на праховото гориво се отделя СО2, който отива изцяло обратно във Фермата за подхранване на растенията, плюс голям допълнителен обем СО2 от Атмосферата. Част от бамбуковте стебла се изсушават и пресоват с органично лепило като образуват свръхтвърди Ламинати за обзавеждане и строителство, които могат да съхраняват карбон с десетилетия. Така че говорим не само за 100% Карбон-Неутрална, но и в голяма степен Карбон-Негативна Технология - отнемаща СО2 от въздуха и складираща го в дълготрайни изделия. https://vertikalna-ferma.alle.bg https://horti-energy.alle.bg https://bamboo-biomass.alle.bg https://nula-energia.alle.bg https://biodizel.alle.bg

Карбон (от английски) - разбирай въглерод (на български)

Просто залесяване където е възможно и спиране доколкото е възможно на използването на гори за огрев и хартия, като за огрев да се ползва ток от възобновяеми източници. Останалото са глупотевини.

grainis

Най-добрият начин за улавяне и съхранение на СО2 е чрез свръх-бързорастящи растения като Бамбук Беема или Гигантски Мехурчест Келп - Macrocystis Pyrifera - най-бързорастящият организъм на Земята, отглеждани хипер-интензивно, върху Рото-Елеваторни Рафтове, във Вертикална Аеропонна Ферма. - https://aerofarms.com Една такава 50м висока Ферма разположена върху площ от 1дка, дава ежедневна реколта от над 1000 тона биомаса, съдържаща 500 тона Въглерод - дневно количество, което иначе 1000 бр. дървета ще складират за 50 години. Никое дърво, растение или технология не може да предложи такъв обем и светкавично-бърз оборот от складиран Карбон на ден. Около 10% от тази биомаса се суши, смила и ползва като Прахово Гориво за захранване на Прахови Горелки или Газо-прахови Турбинни Генератори за добив на Топло и Електроенергия за Фермата - останалото количество се продава (€70/тон) във вида в който е, или се компактира - Пелетизира / Брикетира, или се подлага на 35-дневно анаеробно разлагане за добив на БиоМетан - който след това също се продава. При изгарянето на праховото гориво се отделя СО2, който отива изцяло обратно във Фермата за подхранване на растенията, плюс голям допълнителен обем СО2 от Атмосферата. Част от бамбуковте стебла се изсушават и пресоват с органично лепило като образуват свръхтвърди Ламинати за обзавеждане и строителство, които могат да съхраняват карбон с десетилетия. Така че говорим не само за 100% Карбон-Неутрална, но и в голяма степен Карбон-Негативна Технология - отнемаща СО2 от въздуха и складираща го в дълготрайни изделия. https://vertikalna-ferma.alle.bg https://horti-energy.alle.bg https://bamboo-biomass.alle.bg https://nula-energia.alle.bg https://biodizel.alle.bg

Принципно идеята да се улавя, транспортира и съхранява въглеродния двуокис под земята или под водата е доста абсурдна: 1. Това е доста скъпо начинание. 2. Само по себе си то генерира емисии на СО2, който на свой ред трябва да се лови, транспортира и съхранява и така изпадаме в порочен кръг. 3. Количествата уловен и нагнетен за съхранение СО2 ще бъдат нищожно малки сравнени с общите количества изпускан СО2 всяка година от всички човешки дейности. 4. Създава се риск от локални бедствия, ако по някаква причина (земетресение, взрив, вулканично изригване в близост до хранилището на СО2) доведе до взривното изпускане на големи обеми от този газ за кратко време на ограничена по площ територия - може да загинат много животни и хора в района на аварията. Вместо да се харчат десетки и стотици милиарди за инвестиране в подобни съоръжения далеч по-ефективно ще е да се намалят емисиите на СО2 с подобряване на съществуващите производствени технологии и да се увеличават горските площи. На първо време може поне да се прекрати масовата сеч на гори в Сибир, Канада, Амазония, африканските и индонезийските тропически гори. Всичко друго, описано в тази статия са пари хвърлени на вятъра, при това с обратен ефект, защото ще генерират допълнителни емисии на СО2 за производство на материали за улавяне на СО2 и за транспорта на този СО2 до съответните хранилища.

grainis

Най-добрият начин за улавяне и съхранение на СО2 е чрез свръх-бързорастящи растения като Бамбук Беема или Гигантски Мехурчест Келп - Macrocystis Pyrifera - най-бързорастящият организъм на Земята, отглеждани хипер-интензивно, върху Рото-Елеваторни Рафтове, във Вертикална Аеропонна Ферма. - https://aerofarms.com Една такава 50м висока Ферма разположена върху площ от 1дка, дава ежедневна реколта от над 1000 тона биомаса, съдържаща 500 тона Въглерод - дневно количество, което иначе 1000 бр. дървета ще складират за 50 години. Никое дърво, растение или технология не може да предложи такъв обем и светкавично-бърз оборот от складиран Карбон на ден. Около 10% от тази биомаса се суши, смила и ползва като Прахово Гориво за захранване на Прахови Горелки или Газо-прахови Турбинни Генератори за добив на Топло и Електроенергия за Фермата - останалото количество се продава (€70/тон) във вида в който е, или се компактира - Пелетизира / Брикетира, или се подлага на 35-дневно анаеробно разлагане за добив на БиоМетан - който след това също се продава. При изгарянето на праховото гориво се отделя СО2, който отива изцяло обратно във Фермата за подхранване на растенията, плюс голям допълнителен обем СО2 от Атмосферата. Част от бамбуковте стебла се изсушават и пресоват с органично лепило като образуват свръхтвърди Ламинати за обзавеждане и строителство, които могат да съхраняват карбон с десетилетия. Така че говорим не само за 100% Карбон-Неутрална, но и в голяма степен Карбон-Негативна Технология - отнемаща СО2 от въздуха и складираща го в дълготрайни изделия. https://vertikalna-ferma.alle.bg https://horti-energy.alle.bg https://bamboo-biomass.alle.bg https://nula-energia.alle.bg https://biodizel.alle.bg

Най-добрата система за улавяне на въглерод са горите. Садете повече дървета и проблемът се решава.

К'во пра'им с МЕТАНА освобождаващ се от торфищата на тундрата. Там е: палниш цигара -гръмниш. Снегът "гори" от метановите газове освобождаващи се под него.

Щом искат да го улавят, ..да дойдат и до ме хванат ...за тренировка.

За сега само зелената растителна маса и фотосинтезата потребяват СО2. Близко е до ума. Насочваме се натам и ..към разумно намаляване на емисиите.

Бате, ма тва иска мого копанье. До съ садът дървена, култури...

хубаво че не са се сетили да ползват азота като гориво, че тогава ще свърши пясъка.

CO2 +H20=HCO3+H+ Реакцията се катализира в живите организми от ензима карбоанхидраза, но протича и спонтанно в природата. Поради това СО2 не е константа, а преминава от газ в йон. Еколозите понеже са идеолози и не се интересуват от химия, а повечко от грантове не знаят това. Всичко свързано с СО2 е лъжа и измама. Еколози=Комунисти

grainis

900 милиарда тона СО2 леко да не се анхидратират от едни 7 милиарда человека. Излишъкът от СО2 е причината увеличението на температурата на Земята вече да прескача критините 1,5 градуса.

Дори и да оставим настрани обосноката за това упражнение че въглеродния двуокис причинява осезаеми вредни промени в климата пак е трудно да се намери икономически обосновано решение както е формулирана тази задача. Един тон въглища струва към 30-50 долара на тон. Той произвежда около 2.5-3.2 тона въглеронед двуокис, поне 40-120 кг серен двуокис и 100-400 кг пепел в в зависимост от качеството на въглищата. В процеса на горене се правят около 2500 киловат часа енергия. Печалбата е минимална. Та как може да се складира това количество боклук с толкова малко пари? Говоррим за 1250-1600 кубични метра въглероден друокис при атмосферно налягане. Само улавянето на серния двуокис може да фалира една електроцентрала. Извода е очеваден трябва друг източник на енергия ако толкова ни бърка въглеродния двуокис. А иначе съществува много ефективна технология за складиране на въглероден двуокис даже абсорбира и слънчева енергия която няма да затопля земята. Казва се фотосинтеза. Единствения недостатък е че трябва много територия за да садим дървета. Уравнението е лесно да се балансира малко трябва да намалим бройката на консуматорите на енергия и да увеличим територията на горите. Лесно, просто, но неприятно за изпълнение. Вместо това ни бъркат в дйоба. Мдаа ако си милиардер това е правилното решение много работни пчели да им бъркаш в джоба, а ти ще летиш с джета да обясняваш на мислетата колко е вредно те да се топлят с въглища и трябва да работят по на студено, да ходят пеша или ако са шефове на 10-100 пцели работници да карат много малки коли за да има петрол за слънцето да лети насам натам и да може да наеме една малка нахалница да държи сметка на пцелите. Да живеят балъците и ние покрай тях.

grainis

Най-добрият начин за улавяне и съхранение на СО2 е чрез свръх-бързорастящи растения като Бамбук Беема или Гигантски Мехурчест Келп - Macrocystis Pyrifera - най-бързорастящият организъм на Земята, отглеждани хипер-интензивно, върху Рото-Елеваторни Рафтове, във Вертикална Аеропонна Ферма. - https://aerofarms.com Една такава 50м висока Ферма разположена върху площ от 1дка, дава ежедневна реколта от над 1000 тона биомаса, съдържаща 500 тона Въглерод - дневно количество, което иначе 1000 бр. дървета ще складират за 50 години. Никое дърво, растение или технология не може да предложи такъв обем и светкавично-бърз оборот от складиран Карбон на ден. Около 10% от тази биомаса се суши, смила и ползва като Прахово Гориво за захранване на Прахови Горелки или Газо-прахови Турбинни Генератори за добив на Топло и Електроенергия за Фермата - останалото количество се продава (€70/тон) във вида в който е, или се компактира - Пелетизира / Брикетира, или се подлага на 35-дневно анаеробно разлагане за добив на БиоМетан - който след това също се продава. При изгарянето на праховото гориво се отделя СО2, който отива изцяло обратно във Фермата за подхранване на растенията, плюс голям допълнителен обем СО2 от Атмосферата. Част от бамбуковте стебла се изсушават и пресоват с органично лепило като образуват свръхтвърди Ламинати за обзавеждане и строителство, които могат да съхраняват карбон с десетилетия. Така че говорим не само за 100% Карбон-Неутрална, но и в голяма степен Карбон-Негативна Технология - отнемаща СО2 от въздуха и складираща го в дълготрайни изделия. https://vertikalna-ferma.alle.bg https://horti-energy.alle.bg https://bamboo-biomass.alle.bg https://nula-energia.alle.bg https://biodizel.alle.bg

Въглеродния двуокис не е парников газ.

Безплатна идея и не много скъпа за осъществяване. Засаждане на дървета.

Щуротии! Щели да ловят въглеродния двуокис, ами какво ще дишат дърветата тогава? Тея еко талибани съвсем са се побъркали!

Залавянето и ,,съхранението" на шайката,управляващи крадци ще спре негативното развитие на България.

Голяма глупост! Живота на земята е на въглеродна основа. Едно от основните условия за наличието на живот са кръговратът на водата и въглерода в природата. Какво значи да складираш въглерод за вечни времена под водата или под земята. Вечна може да бъде само човешката глупост.

и поради вечността на глупостта, някои не могат да я проумеят

изкопаемите горива и толкоз! И на Путкин путлето пресъхва

Спираш на баба си ....мензиса!

Този човек малко да вземе да се събуди,неговите компании са с изкуствено надути акции ,като се разбере истината че царят е гол много хора ще са голи и те.

Елементарно ловене на CO2. Като пръднеш през мрежа да познаеш през коя дупка е излязла пръднята. Нито едно световно светило и супер компютър не са познали до сега. Предлаганата абсурдна технология не само ще ускори промените на климата, но и ще спре-унищожи всичко живо дишащо кислород. Идиотска супер бомба, да седнеш на закопано буре с барут и да палнеш фитила да те стопли.

алабаланици за загуба на време и умаряне на очите

Улавяне и съхранение на въглерод – технологията, която ще спре промените на климата? - Видиотявянето на хората продължава по план !!! И и като приберат въглеродният двуокис от какво ще живеят растенията ?!? А Хората от къде ще взимат кислород ?!? Или ние сме излишни ?!?

grainis

В атмосферата в момента има 900 милиарда тона СО2 - хиляди пъти повече от количеството, необходимо за храна на всички растенияна Земята. Излишъкът създава парниковия ефект, топенето на ледовете, отделяне на метан от пермафроста, Ел Ниньо, спирането на Гълфстрийм и в пъти увеличения брой урагани - все неща, които скоро ще ни излязят през носа, ако не измислим начин за стопиране помпането на СО2 и стартиране на изпомпването му обратно от въздуха и складирането му навеки. Повечето от това количество е натрупано през последните 200 години техническа революция.

А шорошпияците бичат партенки за по прокисната боза и мухлясала банца.

Много интересни технологии. Само дето са съвършено безсмислени. Някакви милиардери правят пачки посредством лобистки закони, които са натрапили на обществата. Няма никаква научнообоснована причина да се борим с въглеродните емисии. Въглеродният диоксид е безвреден природен газ, храна за растенията. Колкото повече от него има в атмосферата толкова по-бързо растат дърветата, тревистите растения и особено водораслите. Пуснали сте огромна статия, за съжаление безсмислена.

grainis

Нещо да кажеш за стопените ледници в Алпите и Хималаите, оголената Гренландия и Северен Ледовит Океан който вече не е ледовит и постепенното изчезване на цели архипелази под водата като островната държава Кирибати например ? Или вече перманентно пълните с морска вода мазета на къщите и блоковете на първа линия във Флорида ? Яхтите с по-високи мачти вече не могат да минават под мостовете. Или все по-честите и по-унищожителни урагани и торнада ? Ледените циклони във Флорида и Тексас ? Изместването на магнитните полюси и наклона на земната ос ? Новата магнитна аномалия над южния Атлантик ? Твърди се, че дори зачестилите Земетресения са по причина на стопените трилиони тонове лед на полюсите и промяна на механиката на въртене на Земята ! Мога да ти изброявам до утре. Какви по-големи научни обосновки са ти нужни ?

Не я четох цялата простотия. За да е толкова дълга тази статия трябва да е пълна с глупости.

И водород, ако требва, ше копаме, ама лакомията и нагона си нема да укротиме.

Пълни глупости! Никой и нищо не може да спре климатичните промени. Земята е “жив” космически организъм и живее своя си живот. Ако спрат промените, значи Земята е “умряла”!

Дивотии, водородът не е годен за съхраняване в големи количества.

Швеция - Швейцария, Австрия - Австралия, Водород - Въглерод, се тая...

В 168 часа преди години имаше анализ на бг професори геoлози които казаха че сероВОДОРОДА в ЧЕРНО МОРЕ е милиaрди куб ,килoметри и ако се ИЗВАДИ с подходяща мoдерна технология ЗАПАСИТЕ от ВОДОРОД са за 383 години НАПРЕД колкото харчи България .Тоес ако се започне ДОБИВ на сероВОДОРОД от ЧЕРНО МОРЕ БГто ,Румуния,Украйна,Грузия,Турция ЩЕ станат в пъти по БОГАТИ и заможни от ДУБАЙ,ОАЕ и С,Арабия Но добив на сероВОДОРОД в Черно Море ЩЕ маправи РУСКИТЕ МОШЕНИЦИ ВОРОВЕ-КРАДЦИ на Путин бедни и гладни СероВОДОРОДА е масово разспостранен под 140 МЕТЪР на Черно Море и трябва да се изградят тръбопроводи складове за съхранение и преработка нагтетателни станци на БРЕГА Да ама българския бряг е ЗАСТРОЕН и ИЗКУПЕН от руските ворове (крадци) от ЛУКойл,Газпром и други подставени лица нацвъкали 333.000 апартаменти на руснаци на бг черноморие и така БЛОКИРАТ достъпа на ЗЕМЯ за промишлен добив и производство на ВОДОРОД

Фракционното разделяне на въздушната смес е известно и се прави отдавна в промишлеността, а СО2 е една от фракциите. Проблемът е разделянето на тази мн стабилна молекула на С и О2, което пък е задължително иначе няма смисъл.

"... ще спре промените в климата" И един мармот завива шоколада в станиол. Човечеството все още не може дори да се отоплява като хората, пък щяло да попречи на климата да се променя.

Залесяване! Няма друго.

ще му дам съвет без пари на мъск. да започва да гледа водорасли в морето. водораслови плантации. китайците и без това ги ядат.

Защо водорасли...по-добре прилепи и след има-нама десетина години сме си решили всички проблеми.

grainis

Кафявото водорасло Гигарнтски Келп - Macrocystis Pyrifera, е най-бързорастящият (1м/ден) организъм на Земята и идеално средство за отнемане на СО2 от атмосферата.

въглерод водород газ все неясни понятия. вечерно време в парниците се пуска въглерод за да растат по бързо растенията. :). изобщоооооо много са ви неясни понятията.

Маринела, путкаата да ти изсъхне, заради първия абзац!!! За всичко останало господ е измислил растенията...

Да не забравят, че растенията се хранят с CO2! Трябва баланс.