Промени в закон облекчават потребители и енергийни дружества

Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите да мотивират писмено решението си

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Кога ще се въведат измененията в ЗИИД на ЗЕ на глава десета - Топлоснабдяване, с което да се приведе ЗЕ с Правото на ЕС, да се премахне дяловото разпределение, да се премахне незаконната услуга сградна такса, да се премахне заповедното производство по чл 410 ГПК като противоречащо на Конституцията чл. 121 и чл. 122. Да се премахне чл. 153 от ЗЕ, както и ОУ по чл. 150 от ЗЕ ? Кога ще се премахне КЕВР като незаконен от 03.03.2011 г. по Трети Енергиен пакет и ще бъде заменен от единствения легитимен Български Граждански Енергиен Форум? Кога ще бъдат национализирани чрез конфискация ЕРПтата? Въпроси мнооого има!