Производството и потреблението на електроенергия продължават да нарастват

Намалява делът на ВЕИ в електроразпределителната мрежа, сочат оперативните данни на ЕСО от 1.01. до 6.06.2021 година

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Голая киска хочет ласки - www.BG17.club