Ето как се губят 526 милиона тона произведена храна

Ефективното охлаждане или казано по друг начин - изграждането на устойчиви хладилни вериги, има все по-голямо значение

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

От такива добри намерения , но въобще необмислени в конкретика и детайли човечеството страда много. Тази разумна идея за внимателно съхранение на храната катосеприложи шаблонирано на всияки места еднакво ще е вущърб на разумния подход при добив на хранителни суровини и преработката им. Първото , което следвада да се има предвид, е че храната НЕ Е просто стока за тръгвия. В момента , особено в така наречените развити страни храните са първо обект на търгвоски изчисления. Самите хора в огромната си част са лишени от възможността за личен добви на храна и са изцяло зависими от търговски спекуланти или политически контрол, за да имат храна и вода. Преработвателният сектор е една огрома , огрома индустрия, която се ръководи от търгвоски изисквания : опаковка, вид на продукта - цвят, големина, удобство при транспорт, аромат, търговски печалби от навици, количество на добива, и лесннина за финансова печалба, но не и от това в крайна сметка какво дава природата и какво е добре за здравето и околната среда. Създава се една синтетична визя за храната и очкванията на хорат акъм природния ресурс. Свръхкапризи да се транспортирт от единия до другия край на света плодове и продукти заради тръговски печалби. Изместват се традиционни и адаптирани към природата практики с практики адаптирани за магазините и търговците.