Средствата, управлявани от застрахователните дружествата се увеличават за година с 9.3% и възлизат на а 9.894 млрд. лева. Това става ясно от данните на Българската народна банка към края на септември 2021 година.

Според статистиката техният размер се увеличава с 354.3 млн. лв. (3.7%) спрямо края на второто тримесечие на 2021-а.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 414.3 млн. лв. (15.8%) - от 2.620 млрд. лв. към края на септември 2020 г. до 3.034 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на юни 2021 г. (2.938 млрд. лв.) те нарастват с 96.4 млн. лв. (3.3%). 

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, също се увеличават - с 430.9 млн. лв. (6.7%) - от 6.428 млрд. лв. към края на септември 2020 г. до 6.859 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и с 257.9 млн. лв. (3.9%) спрямо края на юни 2021 г. (6.601 млрд. лева). 

Привлечените средства от дружествата,

извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2021 г. са 9.894 млрд. лева. Собственият капитал е 2.859 млрд. лв. към края на септември 2021 г., като нараства с 312.2 млн. лв. (12.3%) спрямо края на септември 2020 г. (2.547 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2021 г. е 28.9% при 28.1% към края на същото тримесечие на 2020 година. Към края на септември 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 461 млн. лв. (8.8%) до 5.707 млрд. лв. при 5.246 млрд. лв. към края на септември 2020 година. Техният дял в размера на пасивите е 57.7% към септември 2021 г. при 58% към края на септември 2020 година.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.347 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2021 г. при 3.870 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година.

Същевременно задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на 2021 г. намаляват с 16.5 млн. лв. (1.2%) до 1.360 млрд. лв. при 1.377 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година.