Ръст на печалбата, на приходите от продадени застрахователни полици и на изплатени обезщетения отчитат застрахователните компании на българския пазар (общо застраховане и животозастраховане) към 31 август 2021 г. Това показват обобщени данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените междинни финансови отчети за август на настоящата година от 34-те застрахователни компании, които работят на българския пазар.

И в двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 174 212 994 лева, спрямо 1 909 540 327 лева за предходния месец юли, което представлява ръст от 11.71%. В същото време изплатените обезщетения са за общо 856 631 873 лева, в сравнение със 749 189 191 лева през юли, което е нарастване с 12.54%.

Най-голям ръст от 14.14% отчитат застрахователите на общата си печалба - до 247 814 лева през август от 212 773 лева през юли или повишение с 35 041 лева.

Общо застраховане

Двадесет и четирите компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 776 807 727 лева, спрямо 1 557 448 331 лв. към 31 юли, което представлява нарастване с 12.35%. Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (72.2% или 807 719 628 лева по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и 475 821 490 лева по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия" (12.4% или 203 894 906 лева), "Злополука и заболяване" (5.2% или 91 964 415 лева), "Кредити, гаранции и други видове разноски" (4.1% или 72 310 268 лева), "Обща Гражданска отговорност" (2.4% или 42 381 074 лева), "Помощ при пътуване" (1.9% или 33 885 588 лева) а делът на останалите 4 вида застраховки е 1.8 на сто или 48 860 358 лева.

Печалбата на 24-те компании от Общото застраховане е 194 466 лева, като нараства с 43 063 лева спрямо юли.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по премиен приход

През август ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп измества ЗД Евроинс от 2-то място.

1. ЗК Лев Инс - 12.9% пазарен дял и 229 988 480 лева премиен приход;

2. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп (3 място през юли) - 12.0% и 212 941 823 лева;

3. ЗД Евроинс (2 място през юли) - 11.9% и 211 457 939 лева;

4. ДЗИ - Общо застраховане - 10.7% и 190 374 090 лева;

5. ЗАД Армеец - 8.2% и 145 539 810 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 7.8% и 138 631 403 лева;

7. ЗАД ОЗК - Застраховане - 7.2% и 127 057 316 лева;

8. Дженерали застраховане - 6.9% и 122 347 855 лева;

9. ЗД Бул Инс - 6.9% и 121 890 643 лева;

10. ЗАД Алианц България - 6.4% и 113 699 544 лева.

Останалите 14 компании имат общо 9.2% пазарен дял.

Към края на август изплатените обезщетения от дружествата по Общо застраховане достигат 710 109 220 лв., спрямо 619 436 684 лв. през юли или с 90 672 536 лева повече. Най-голям дял от 86.0% от тях са по застраховки на МПС или общо 610 837 828 лева от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (417 415 086 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (193 422 742 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия" (6.4% и 42 330 717 лева), "Злополука и заболяване" (5.2% и 36 814 237 лева), "Обща Гражданска отговорност" (0.7% и 5 182 093 лева), "Помощ при пътуване" (0.6% и 3 991 400 лева), "Товари по време на превоз" (0.5% и 3 882 574 лева). На останалите 4 вида застраховки се падат само 0.9% пазарен дял или 7 070 371 лева.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

ЗАД ОЗК - Застраховане измества от 7-то място ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве.

1. ЗК Лев Инс - 15.3% пазарен дял и изплатени 108 323 651 лева;

2. ЗД Евроинс - 12.4% и 87 796 087 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 10.6% и 75 383 313 лева;

4. ЗД "Бул Инс" - 9.9% и 70 278 085 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане - 8.8% и 62 824 776 лева;

6. ЗАД Армеец - 8.2% и 58 181 006 лева;

7. ЗАД ОЗК - Застраховане (8-мо място през юли) - 7.4% и 52 361 569 лева;

8. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве (7-мо място през юли) - 7.3% и 51 500 714 лева;

9. ЗАД "Алианц България" - 6.7% и 47 791 411 лева;

10. Дженерали застраховане - 6.7% и 47 391 237 лева.

На останалите 14 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 6.8% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

На общо 2 132 981 души са продали полици 10-те компании по Животозастраховането за 397 405 267 лева до края на август, в сравнение с 352 091 996 лв. до 31 юли или с 11.40% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 40.0% и 158 829 153 лева формират застраховките "Живот", свързана с инвестиционен фонд, следва застраховката "Живот и рента" (36.8% и 146 241 089 лева), "Заболяване" (13.5% и 53 730 078 лева), Допълнителна застраховка (6.2% и 24 556 413 лева), "Злополука" (2.4% и 9 676 227 лева) и "Женитба и детска застраховка" (1.1% и 4 372 308 лева).

Към края на август животозастрахователите отчитат обща печалба от 53 348 лева, която е с 978 лева повече спрямо 31 юли.

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход

Промяна в подреждането няма, запазва се каквото беше и през юли.

1. ЗАД Алианц България живот - 32.2% пазарен дял и привлечен премиен приход за 127 954 692 лева;

2. ДЗИ-Животозастраховане - 23.8% и 94 509 726 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 20.3% и 80 497 536 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 11.2% и 44 578 163 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 5.7% и 22 489 571 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 6.9% общ пазарен дял по премиен приход и 27 375 579 лева.

Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 146 522 653 лева, като нарастват с 16 770 146 лева, спрямо 31 юли. Най-голям дял от 60.9% и 89 209 409 лева заемат застраховката "Живот и рента", следвана от "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (17.1% и 25 123 337 лева), "Заболяване" (15.3% и 22 465 636 лева), Допълнителна застраховка (3.1% и 4 592 754 лева), "Женитба и детска застраховка" (2.8% и 4 081 051 лева) и "Злополука" (0.7% и 1 050 465 лева).

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения

Промяна в подреждането няма, запазва се каквото беше и през юли.

1. ЗАД Алианц България живот - 35.0% пазарен дял и 51 257 472 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане - 20.4% и 29 822 728 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 18.5% и 27 054 119 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 10.5% и 15 369 719 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.8% и 9 941 781 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 9.0% общ пазарен дял по изплатени обезщетения и 13 076 835 лева.