Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани 5 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ

На 15 юни ще се проведе инициативата "Ден за акции". Тя се организира от Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар като предстои нейното осмо издание. В рамките на инициативата, индивидуалните инвеститори (физически лица) ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари от БФБ, включително и на пазара beam за растеж на малки и средни предприятия. Условието е да бъдат реализирани до 15 сделки с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. Облагодетелствани са само физическите лица.

"Денят за акции" има за цел да стимулира активното участие на физически лица-инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Прогнозата

"Броят на индивидуалните инвеститори расте, което означава, че инициативата освен, че е традиционна има своето важно значение в търговския календар на Борсата. Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани 5 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Това е напълно осъществимо, тъй като на миналогодишното седмо издание на "Деня за акции", 12 май, което засега е най-успешно, откакто се провежда инициативата, бяха реализирани най-много сделки - 1378 за 3 483 199 лева. Справка показва, че предишния и следващия ден са реализирани значително по-малко на брой сделки. На 11 май се сключени 326 сделки за 874 025 лева (с 1 052 сделки и 2 607 867 лева оборот по-малко или 4.2 пъти по-малко сделки), а на 13 май са сключени 214 сделки за 2 167 453 лева (с 1 164 сделки и 1 314 439 лева оборот по малко или 6.4 пъти по-малко сделки).

Правилата

"На 15 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно безплатно. Предвид интересът да се защитят спестяванията от нарастващата инфлация, ще се радваме да имаме по-голяма активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар", допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар, който е съорганизатор на инициативата.

В "Деня за акции" всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в "Деня за акции" няма да таксуват своите клиенти - физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент акции "Premium", Сегмент акции "Standard", Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE, на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазара за растеж на МСП beam.

Важно за индивидуалните инвеститори

  1. Изпълнени поръчки, с обща изпълнена стойност над 2000 лв., няма да бъдат освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение;
  2. Поръчки, подадени на и преди 15 юни 2022 г., но изпълнени на дата, различна от 15 юни 2022 г., не се ползват от отстъпка;
  3. Удовлетворена поръчка до 2000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя сделки, в които е изпълнена;
  4. При повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси първите 15 по най-голям изпълнен обем;
  5. Освобождаването от такса по условията на "Ден за акции" важи за всички видове поръчки, приети на Борсата. При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е дължима само ако общият обем на сделките, сключени в резултат на такива поръчки, е под 2000 лв.;
  6. Освобождаването от такси важи за клиенти на борсови членове, участващи в проекта "Ден за акции", без оглед на това дали са изпълнени срещу поръчки на борсови членове, маркет мейкъри, юридически лица или клиенти на борсови членове, неучастващи в инициативата.

26 партньори са потвърдили участие

Седмица преди тазгодишното издание на Деня за акции, към 9 юни, 26 инвестиционни посредници и банки са потвърдили участието си в осмото издание на инициативата на Българска фондова борса и Централен депозитар. Големият брой партньори на инициативата дава широк достъп на физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява да търгуват с акции без такси и комисионни на този ден.


*Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.