В една динамична първа седмица на август фондовите индекси от двете страни на Атлантика - в Западна Европа и на Уолстрйт в Ню Йорк, се покачваха по време на търговията в петък, възстановявайки се от спада от предходните три сесии, но това не беше достатъчно, за да бъдат изтрити тежките загуби, които натежаха върху седмичната равносмета.

През отминалите пет работни дни и третата голяма банка в света - Банката на Англия (BoE) повиши основната си лихва с 25 базисни пункта (0.25%) за 11-ти пореден път до 15-годишен връх от 5.25%, тъй като членовете на борда на регулатора продължават да смятат, че могат да се справят с упорито високата инфлация чрез повишаване на лихвите, пише в съобщението до медиите от BoE.

Търговията по пазарите на акции от двете страни Атлантика беше белязана и от решението на международната рейтингова агенция Fitch да понижи дългосрочния рейтинг на емитента на дългови книжа САЩ до "AA+" от "AAA" поради прогнозираното влошаване на фискалните резултати през следващите три години и продължаващите политически конфронтации по въпроса за лимита на държавния дълг. През последните две десетилетия това се проявява в постоянни политически конфронтации около въпроса за лимита на националния публичен дълг, който може да бъде решен в последния момент", се казва в изявлението на Fitch до медиите.

Последваха три поредни сесии с преобладаващи загуби за всички борси в Западна Европа и САЩ, с което инвеститорите демонстрираха своето неодобрение към водената от централните банки строга парична политика с постоянно поскъпващо кредитиране в условията на забавяща се инфлация, но при спад на брутния вътрешен продукт.

И още една група статистически данни, които според Ройтерс дадоха "глътка успокоителен въздух", бяха цените на производител, т. нар. производствена инфлация в еврозоната и Европейския съюз, но които са забавили спада си през юни спрямо май, като са намалели с 0.4 на сто. През юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година, обаче, цените на промишлен производител са намалели с 2.4 на сто в ЕС, както и с 3.4 на сто в еврозоната, което е сигнал за възстановяване, макар и с по-бавни от очакваните темпове, на икономиката в ЕС, тъй като пазарните участници очакваха по-малък спад от 3.1%. Но тези данните сякаш преминаха покрай погледите на пазарните участници, защото седмичната равносметка показва преобладаващи загуби по пазарите на акции от двете страни на Атлантика.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

След четири поредни седмици на възходящ тренд, фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан - в Западна Европа и на Уолстрийт в Ню Йорк приключиха отминалата работна седмица (31 юли - 4 август) със загуби за всички основни национални индекси. С най-голямо седмично понижение завърши испанският бенчмарк IBEX 35 (-3.26%), следван от германския DAX (-3.12%), италианския FTSE MIB (-2.93%), общия Stoxx Europe 600 (-2.44%), френския САС 40 (-2.08%) и британския FTSE 100 (-1.67%).

След като в предходната седмица на Уолстрийт в Ню Йрок всички индекси завършиха на "зелена" територия, през отминалите пет работни дни се озоваха в "червената" зона, като най-съществен беше спадът на технологичния Nasdaq (-2.84%), следван от широкият S&P 500 (-2.27%) и индустриалния Dow Jones (-1.11%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (31 юли - 4 август) търговията на БФБ отново се размина с тренда на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк. Както и в предходната седмица, на борсата в София три от четирите индекса завършиха с повишение и само секторният BG REIT регистрира загуба (-0.49% сред нарастване с 0.50% седмица по-рано). С най-висок ръст приключи българският показател на "сините чипове" SOFIX (+2.31% спрямо спад от 0.46% предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+1.33% след минимално нарастване от 0.01% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (+0.80% спрямо повишение с 0.12% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (24-28 юли), при осъществени 1 529 сделки с 2 193 384 лота за 16 504 226 лева, спрямо 1 358 сделки с 1 317 206 лота за 13 258 442 лева или със 171 сделки с 876 178 лота и 3 245 784 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 14 дружества спрямо 10 дружества в предходната седмица. С най-голям оборот приключи Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 3 сделки с облигации на дружеството за 3 585 500 лева, следван от Тексим Банк АД (5CPA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 3 220 3225 лева, следвана от Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 2 сделки с акции на дружеството за 923 800 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 222 сделки с акции на дружеството за 764 255 лева, Холдинг Център АД (HCEN) с 11 сделки за 672 868 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 2 сделки за 651 620 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 10 сделки за 649 976 лева, Ай Ти Софт ЕАД (1BKA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 448 000 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 6 сделки с акции на дружеството за 381 080 лева, Формопласт АД (FORM) с 2 сделки с акции на дружеството за 319 000 лева, Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 1 сделка за 304 300 лева, Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 1 сделка за 249 872 лева, Холдинг Света София АД (HSOF) с 2 сделки за 233 785 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка с акции на дружеството за 200 012 лева.

14-те най-оборотни емисии формират 76.37% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса завършват с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 44% за печелившите към 31% за губещите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите в лева (15% за печелившите към 7% за губещите и 70 на сто без промяна), при емисиите (45% за печелившите към 12% за губещите и 73 на сто без промяна) и при сделките (63% за печелившите към 28% за губещите и 9 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (31 юли - 4 август) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 2.31% след спад с 0.46% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани сделки с 234 734 лота за 1 349 651 лева спрямо 1 305 139 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.33% след минимално повишение с 0.01% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 588 868 лота за 2 573 125 лева спрямо 1 891 729 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.80% след ръст от 0.12% в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 073 159 лота за 3 923 681 лева спрямо 2 174 382 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е единствен със загуба от 0.49% след най-силно повишение от 0.50% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 226 735 лота за 892 601 лева спрямо 523 504 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група за втора поредна седмица излиза китайският холдинг за електромобили Nio Inc. (N3IA) с ръст от 13.56% и седмичен оборот от 17 706 евро (34 629 лева), при последна цена от 14.400 евро/акция**;

- Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOGB) с повишение от 12.00% и седмичен оборот от 15 333 лева, при последна цена от 112.000 лв./облигация и пазарна капитализация от 280 000 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) с нарастване от 11.82% и седмичен оборот от 11 561 лева, при последна цена от 6.150 лева/акция и пазарна капитализация от 68 344 452 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с ръст от 1.65% и седмичен оборот от 104 838 лева, при последна цена от 2.300 лв./акция и пазарна капитализация от 342 895 040 лева;

- Шелли Груп АД (бивша Алтерко АД - SLYG) с повишение от 9.40% и седмичен оборот от 764 255 лева, при последна цена от 32.600 лв./акция и пазарна капитализация от 588 460 807 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Холдинг Нов Век АД (HNVK) със спад от 7.77% и седмичен оборот от 94 243 лева, при последна цена от 19.000 лв./акция и пазарна капитализация от 106 598 303 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) с понижение от 5.88% и седмичен оборот от 28 564 лева, при последна цена от 9.600 лв./акция и пазарна капитализация от 201 600 000 лева;

- американската фармацевтична Pfizer Inc. със загуба от 3.94% и седмичен оборот от 110 896 евро (216 890 лева), при последна цена от 31.700 евро/акция**;

- Формопласт АД (FORM) със спад от 3.33% и седмичен оборот от 319 000 лева, при последна цена от 5.800 лв./акция и пазарна капитализация от 22 033 649 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) с понижение от 2.91% и седмичен оборот от 90 609 лева, при последна цена от 117.500 евро/акция**.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.