Брутният външен дълг е нараснал с над 1 млрд. евро за година, сочат данните на Българската народна банка за август 2020-а. Според централната банка сумата е надхвърлила 36 млрд. евро, което е с 842.6 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. и с 1.188 млрд. евро над отчетеното през август 2019 г.

В края на август 2020 г. дългосрочните задължения са възлизали на 27,749 млрд. евро. Те нарастват с 1,221 млрд. евро спрямо края на 2019-а. За година дългосрочният дълг се повишава с 1,393 млрд. евро.

Същевременно краткосрочните задължения намаляват - с 378.7 млн. евро спрямо края на 2019-а и с 205,6 млн. евро на годишна база. Те достигат 8,271.8 млрд. евро.

Що се отнася до брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на август той е бил 5,665 млрд. евро. Това представлява ръст от 237.8 млн. евро спрямо края на 2019-а и с 249.2 млн. евро в сравнение с отчетеното година по-рано.

За разглеждания период външните задължения на сектор "Банки" са достигнали 4,788 млрд. евро. Те се понижават със 113.4 млн. евро спрямо края на 2019-а, но нарастват с 226.8 млн. евро за едногодишен период.