Към момента България е с втория най-нисък дълг в ЕС след Естония. Дългът в края на тази година ще бъде 23,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в края на 2023 година се очаква да бъде 29,4 на сто от БВП. Това каза пред журналисти в Министерския съвет заместник-министърът на финансите Росица Велкова.

Министри и зам.министри от кабинета обявиха на извънредна пресконференция днес основни параметри и цели на проектите за бюджет за 2021 година и следващите две години.

Дългът на държавата е значително по-нисък от маастрихтския критерий дългът на съответната държава в ЕС да не надвишава 60 процента от нейния годишен брутен вътрешен продукт. Средните нива на дълг в ЕС са 77,6 на сто от БВП, а на страните от Еврозоната - 84 процента, каза Росица Велкова.

В условията на тази безпрецедентна криза ние водим активна антициклична политика, отбеляза Росица Велкова. Дефицитите през 2020 г. и 2021 г. са свързани основно с мерки срещу пандемията. Голяма част от мерките, финансирани през бюджета са насочени към хората, бизнеса и за инвестиции. През 2022 и 2023 година се преминава към фискална консолидация с амбицията да поддържаме един от най-ниските нива на дълг в Европейския съюз, допълни тя.

Министерството на финансите е съгласувало проектобюджета за 2021 година с всички първостепенни разпределители на бюджетни средства, включително и с администрацията на президента. Бяхме изключително щастливи, че от страна на президента няма бележка по законопроекта, каза още зам.-министър Велкова.