Брутният външен дълг в края на май 2021 г. възлиза на 39,394 млрд. евро, което е с 1,695 млрд. евро (4.5%) повече в сравнение с края на май 2020 г. (37,699 млрд. евро). Това става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ) към края на петия месец на годината.

В края на този период краткосрочните задължения са надвишавали 6 млрд. евро и се увеличават със 185.9 млн. евро (3.2%) спрямо края на май 2020 г. 

Дългосрочните задължения възлизат на 33,342 млрд. евро, като се увеличават с 1,509 млрд. евро (4.7%) за година. От тях 23,953 млрд. евро са с остатъчен матуритет над една година.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2021 г. е възлизал на 8,312 млрд. евро. Спрямо края на май 2020 г. той се увеличава с 2,201 млрд. евро (36%).

Външните задължения на Централната банка са 824.9 млн. евро. Те се понижават с 25.1 млн. евро (3%) спрямо края на май 2020 г.

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 4,230 млрд. евро. Те се увеличават със 148.2 млн. евро (3.6%) спрямо края на май 2020 г.

Външните задължения на Други сектори в края на май са възлизали на 12,076 млрд. евро. Те намаляват с 880.6 млн. евро (6.8%) спрямо същия месец на миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,950 млрд. евро в края на май 2021 г., което е с 251.1 млн. евро (1.8%) повече в сравнение с края на май 2020 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 35.4% към края на май 2021 г., при 36.3% година по-рано, отбелязват от БНБ.

Снимка: БНБ