Брутният външен дълг се увеличава за година с 2,253 млрд. евро (6.4%) и достига 37,326 млрд. евро в края на октомври 2020 г., сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ). В сравнение с края на 2019-а дългът набъбва с 2,148 млрд. евро (6,15).

В края на десетия месец на годината дългосрочните задължения са 29,858 млрд. евро, като нарастват с 3,330 млрд. евро (12.6%) спрямо края на 2019 г.

Дългосрочният дълг се повишава с 3,306 млрд. евро (12.5%) спрямо октомври 2019 г. (26,552 млрд. евро).

Краткосрочните задължения възлизат на 7,468 млрд. евро и намаляват с 1,182 млрд. евро (13.7%) спрямо края на 2019 г.

Краткосрочният външен дълг намалява с 1,052.1 млрд. евро (12.3%) спрямо октомври 2019-а.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2020 г. е 7,470 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 2,043 млрд. евро (37.6%). Външните задължения на сектора се повишават с 2,058 млрд. евро (38%) спрямо октомври 2019 г

Външните задължения на сектор Банки са 3,902 млрд. евро. Те се понижават с 999.1 млн. евро (20.4%) спрямо края на 2019 г. Дългът на банковия сектор намалява с 940.3 млн. евро (19.4%) спрямо октомври 2019 г.

През периода от януари до октомври 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5,410 млрд. евро при 5,145 млрд. евро година по-рано.