Министерство на финансите напредва с подготовката на следващия бюджет. Това каза министърът на финансите Валери Белчев след среща с представители на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

"Доволен съм от позитивния тон на срещата. В рамките на тази година, в рамките на настоящия бюджет, както по отношение на приходите, така и на разходите, нещата са балансирани. Не очакваме проблеми и всички задължения от държавата спрямо Общините ще бъдат надеждно изпълнени", посочи Белчев, цитиран от Агенция "Фокус".

"В рамките на актуализацията бяха одобрени средства за зимни ремонти и почистване. Kaто 47 млн. са за зимното поддържане. Имаме пълна готовност да осигурим 25% от парите още в рамките на настоящия месец. Останалите 75% ще дадем планово в рамките на месец януари. Предвидени са 100 млн. лв. за адресиране на щети, произтичащи от COVID пандемията. От наша страна започва разработка на методика, която да определи критериите за допустимост на конкретните обекти за тази помощ, както и критерии за отчетност", каза още той.

"Гледайки напред Министерство на финансите напредва с подготовката на следващия бюджет. Това не е лека задача. Не бихме искали да я правим самостоятелно. Разбрахме се да проведем поредица от работни срещи с Общините и съгласувано да го подготвим, за да удовлетвори очакванията и нуждите на всяка една локална икономика", допълни министърът.

Премиерът Стефан Янев поясни, че не е необходим допълнителен трансфер от централния бюджет за Общините, свързан с цените на тока.