Настояваме за академичен и обществен дебат, който да прерасне в решение за цялостна реформа на данъчната ни система. Дебатът трябва да обхване икономическите среди, профсъюзите, работодателите и държавата. Никакви сериозни промени в тази деликатна сфера не трябва да се вършат прибързано. Пропорционалното облагане не означава ниско облагане.

Това каза доц. Виктор Йоцов от Икономическия институт при БАН в студиото на телевизия "България он ер".

Според Мика Зайкова и малкото пари, които събира данъчната ни система, не могат да бъдат оползотворени.

"Говорим за цялостна реформа в данъчната система. Диференцираното ДДС дава много добри резултати. Няма пряка връзка между данъчната система и инвестициите в страната. Бизнесът смята, че в чужбина е по-добре да се развива, заради ширещата се корупция в страната ни", посочи Зайкова.

"Докладът на БАН беше приятна изненада. Съгласен съм, че трябва да се направи структурна реформа, пенсионна реформа и да се разбие монополът на НЗОК. Но нямаше анализ на данъчната система в този доклад. Фокусът е, че облагането на различните строеве е нечестно", каза по темата Владимир Каролев.

"Човек трябва да плаща пропорционално на това, което изкарва. Когато данъкът е висок, то той се разпределя от държавата. Ако държавата можеше да управлява по-добре парите ни, то още щяхме да сме Народна република България. Човек работи повече, като гледа съседа си и вижда, че той изкарва повече пари, защото работи повече", подчерта Каролев.

По думите на доц. Йоцов е глупост да се бори неравнопоставеността в доходите с данъчната система.

"Ако съчетаем прогресивната данъчна система с диференциация на ДДС и необлагаем минимален данък, ще отбележим прогрес", завърши доц. Виктор Йоцов.