Масовото въвеждане на Токен устройствата в банкирането е факт. И това се прави с цел нещата да се случват по-лесно. Toкен устройството е удобно и компактно средство за достъп и идентификация в банкирането.

Какво е Tокен?

Тоукънът e устройство, което генерира динамични кодове с еднократна валидност за потвърждаване на транзакциите. За да потвърдите операция, освен еднократния код, генериран от Тоукъна, трябва да въведете и своя персонален ПИН код валиден за Вашето устройство.

Всъщност, идеята на употребата на Токен устройство е да се улесни работата на клиентите с услугите, тъй като не се налага заявка, инсталиране и настройка на Квалифициран електронен подпис в браузера Ви, когато извършвате активни операции.

Тоукънът, аналогично на другите два метода за подписване, осигурява необходимата сигурност за извършване на преводи и други операции в пълнофункцианалната версия на сайта на банката, която използвате.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Как работи Токен устройството?
Токен устройството е лесно за употреба, компактно и удобно за пренасяне.

При ползване на Token устройството като средство за достъп и идентификация не се извършват никакви допълнителни настройки и промени по браузерите. При работа устройството не се свързва с компютър, нито се инсталира специален софтуер за работа с него. Можете да използвате Toкен устройството с браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome и Opera. Във всички останали браузери работи само мобилната версия.

Какво е предимството на Токен устройството?

Най-вече мобилност, защото Токен устройството можете да банкирате сигурно от всеки компютър с интернет, от всяка точка на света; двойна степен на защита при извършване на операциите, гарантирана от комбинацията между ПИН кода на устройството, паролата за еднократно използване, генерирана от Токен устройството по сложен алгоритъм и Вашето потребителско име за достъп до системата; Токен устройството може да служи и за потвърждаване на преводи над лимита.

Реално всеки потребител, който желае да нарежда преводи към други лица, ще може да избира между различни средства за подписване - квалифициран електронен подпис (КЕП), цифров сертификат в комбинация със SMS код или Тоукън. Ползването на Тоукън Ви дава пълни права да извършвате всички операции в Интернет банкирането за граждани, приложими и при използването на КЕП или цифров сертификат с SMS код.