Повечето основни индекси в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк регистрираха загуби през отминалата последна работна седмица на юни (24-28), след търговия без ясно изразена посока под сянката на инфлацията, която вместо да спада по-съществено за много от големите икономики се забавя, а в някои държави дори се ускорява. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) се развиваше в изолиран възходящ тренд и отново се размина с основните пазари на акции от двете страни на Атлантика, като три от петте измерителя в София завършиха със седмично повишение.

Инфлацията през юни на годишна база по предварителни данни намалява във Франция и Испания, остава стабилна в Италия. В САЩ нараства слабо, но през май, според окончателни данни, обявени в петък.

Годишният процент на инфлация във Франция се понижава до 2.1%, което е най-ниското ниво от август 2021 г., от 2.3% през май, продиктувано от по-високите от очакваното цени на храните и енергията.

В същото време потребителските цени в Испания са се понижили до 3.4% от едногодишния връх от 3.6%, регистриран през май, но остават над прогнозите от 3.3%.

Междувременно инфлацията в Италия е стабилна на 0.8% на годишна база, като не се променя спрямо предходните два месеца май и април и е под пазарните очаквания за повишаване до 1%. Хармонизираният с ЕС годишен лихвен процент се е повишил до 0.9%.

Очаква се Евростат да обяви окончателните данни за инфлацията през юни на 17 юли преди юлското заседание на Европейската централна банка (EЦБ). До голяма степен от тези данни зависи дали банковият регулатор на еврозоната ще намали отново трите си лихви, както това стори на предишното си заседание, проведено на 6 юни. Тогава основните лихви бяха понижени с 0.25 процента, което се случва за пръв път от 2019 година. Така от 12 юни трите лихви спадат съответно до: 3.75% по депозитното улеснение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.25% по основните операции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица); 4.50% по пределно кредитно улеснение (лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ).

В САЩ основният ценови индекс на личните потребителски разходи (PCE Core) - предпочитаният от Федералния резерв (Фед-централната банка на страната) измерител на инфлацията, който не отчита разходите за храна и енергийни ресурси - се е забавил през май до най-ниския си годишен темп от повече от три години, въпреки че регистрира ръст от 0.1% спрямо април. На годишна база се повишава с 2.6%, като и в двата случая съвпада с пазарните прогнози. Месец по-рано PCE Core за април се е увеличил съответно с 0.3% на месечна база и с 2.7% на годишна.

За отбелязване е, че прогнозата за инфлацията през следващите 12 месеца в еврозоната се понижават до 2.8%, според последното проучване на ЕЦБ за потребителските очаквания, публикувано в последния ден от работната седмица за юни. Освен това, очакванията за инфлацията за три години напред намаляват до 2.3%, но и в двата случая остават над целта на ЕЦБ от 2%. Прогнозите за инфлацията остават относително близки между различните възрастови групи. По-младите (на възраст 18-34 години) продължават да отчитат по-ниски инфлационни очаквания от по-възрастните (на възраст 35-54 години и тези на възраст 55-70 години).

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Регистрираните съществени загуби в петък от всички индекси в Западна Европа и САЩ се оказаха решаващи, тъй като седмичната равносметка прати повечето измерители в червената зона както в Западна Европа, така и в САЩ. За отбелязване е, че общият Stoxx Europe 600 регистрира в петък четвърта поредна сесия на червено.

На седмична база всички национални измерители на "сините чипове" в Западна Европа се понижиха с изключение на германския DAX (+0.40%). Най-голям седмичен спад регистрира френският САС 40 (-2.12%), следван от испанския IBEX 35 (-0.92%), британския FTSE 100 (-0.73%), общия Stoxx Europe 600 (-0.72%) и италианския FTSE MIB (-0.57%).

От другата страна на Атлантическия океан два от трите основни индекса в Ню Йорк завършиха със загуби и само технологичния Nasdaq (+0.24%) се оцвети в зелено. С най-голям седмичен спад затвори широкият S&P 500 (-0.10%), следван от индустриалния Dow Jones (-0.07%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (24-28 юни) три от петте индекса на БФБ регистрираха повишение. С най-голям спад завърши българският измерител на "сините чипове" SOFIX (-0.15%), следван от широкия BG BX40 (-0.01%). Най-съществено седмично нарастване регистрира новият индекс на пазара за развитие beamX (+1.06%), изпреварвайки секторния BG REIT (+0.51%) и равно претегления BGTR 30 (+0.09%).

БФБ със значително по-слаб седмичен оборот

в сравнение с предходната работна седмица (17-21 юни), при осъществени 134 сделки с 2 305 847 лота за 13 184 938 лева спрямо 1 417 сделки с 6 181 982 лота за 29 645 837 лева или със 76 сделки с 3 876 135 лота и с 16 460 899 лева по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 9 емисии, с 8 по-малко от предходната седмица за общо 10 343 360 лева. Начело излезе Софарма АД (SFA) със 131 сделки с акции за 5 059 241 лева, следвана от ТИЗ ИНВЕСТ АД (BSSA) с една сделка с облигации за 1 458 870 лева, ВФ Алтърнатив АД (VFAL) с 2 сделки с акции за 1 004 000 лева, ТБ Ти Би Ай Банк ЕАД (TBIC) с една сделка с облигации за 782 320 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 4 сделки с акции за 748 470 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 63 сделки с акции за 509 677 лева, германската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 2 сделки за 139 730 евро (273 284 лева), ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 11 сделки за 267 553 лева, американската Berkshire Hathaway Inc. (BRYN) със 7 сделки за 122 684 евро (239 945 лева).

9-те най-търгувани емисии формират 78.45% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно три от петте индекса завършиха с повишение, заради това

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 54% за печелившите към 43% за губещите и 22 на сто без промяна. При другите показатели също като процент повече са за печелившите: при сделките (58% за печелившите към 35% за губещите и 7 на сто без промяна), при търгуваните емисии (44% за печелившите към 34% за губещите и 22% без промяна) и при обемите в лева (46% са за печелившите към 31% за губещите и 23 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (24-28 юни) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.15% след понижение с 0.49% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани 632 сделки за 6 846 673 лева спрямо 1 747 179 лева в предходната седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.01% след спад с 0.71% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 895 сделки за 7 344 515 лева спрямо 2 500 431 лева в предишната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.09% след загуба с 0.39% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 694 сделки за 6 994 900 лева спрямо 8 716 222 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с ръст от 0.51% след понижение с 0.30% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 113 сделки за 173 447 лева спрямо 163 060 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с повишени от 1.06% след нарастване с 1.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 131 сделки за 209 285 лева спрямо 201 451 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група отново е ИмПулс Растеж АД (IMP2) с ръст от 25.71% и седмичен оборот от 10 712 лева, при последна цена от 0.0880 лева/акция и пазарна капитализация от 521 335 лева;

- американската Tesla Inc. (TL0) е с повишение от 9.88% и седмичен оборот от 22 723 евро (44 442 лева), при последна цена от 189.00 eвро/акция**;

- Спиди АД (SPDY) е с нарастване от 7.56% и седмичен оборот от 75 435 лева, при последна цена от 185.000 лева/акция и пазарна капитализация от 994 859 515 лева;

- Хидропневмотехника АД (HPT) е с повишение от 7.50% и седмичен оборот от 11 925 лева, при последна цена от 86.000 лева/акция и пазарна капитализация от 3 430 712 лева;

- Монбат АД (MONB) е с ръст от 5.07% и седмичен оборот от 136 096 лева, при последна цена от 2.900 лв./акция и пазарна капитализация от 113 100 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) с понижение от 5.56% и седмичен оборот от 62 183 лева, при последна цена от 0.850 лева/акция и пазарна капитализация от 62 088 590 лева;

- френско-италианската Stellantis N.V. (STLA) е със спад от 5.47% и седмичен оборот от 11 172 евро (21 850 лева), при последна цена от 18.620 евро/акция**;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със загуба от 3.85% и седмичен оборот от 196 640 лева, при последна цена от 20.000 лева/акция и пазарна капитализация от 136 000 000 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 3.23% и седмичен оборот от 146 087 лева, при последна цена от 1.500 лева/акция и пазарна капитализация от 390 750 000 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) е с понижение от 3.23% и седмичен оборот от 146 087 лева, при последна цена от 1.900 лева/акция и пазарна капитализация от 82 458 959 лева.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.