Спестяванията на бизнеса и домакинствата в банките в края на март достигат 69,747 млрд. лева и нарастват със 7,7% на годишна база, докато в края на декември 2017 година те отчетоха 7,9% годишен ръст, което сочи леко забавяне, показват предварителните данни от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

В края на март спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 1,3%, а размерът им - с 0,2%, показват данните на централната банка.

В края на първото тримесечие спестяванията на фирмите са в размер на 21,674 млрд. лева, като за една година са се увеличили с 13%, докато през последното тримесечие на миналата година годишното повишение беше от 13,8%, изчисляват в БНБ, цитирани от Инвестор.

Спрямо края на декември 2017 г. броят на депозитите на фирмите нараства с 0,6%, а размерът им намалява с 1,6%.

Депозитите на бизнеса в края на март са 625 хил. броя, като броят им се увеличава с 4,6% спрямо края на същия месец на 2017 г. при годишен ръст от 5,3% в края на декември 2017 година.

Наблюдение на Investor.bg показва, че най голям ръст в спестяванията на фирмите има при депозитите над 500 хил. до 1 млн. лева, които като размер се увеличават с 16,4% и превишават 2,261 млрд. лева, а броят им расте с 15,6% до 3209 броя.