От Коледа социалната пенсия за старост може да се увеличи от 148,71 лв. на 170 лева. Това става ясно от Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия, публикуван за обществено обсъждане. 

По данни на вносителите хората, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност са 58 563, а които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната пенсия за старост - са 68 058.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Те ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

 

Вносителите мотивират предложението си с промените в чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., според които минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за 2021 г. от 25 декември 2021 г. се повишава от 300 лв. на 370 лева.

"За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, се предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен от 148,71 лв. на 170,00 лв. месечно, считано от 25 декември 2021 г.", пише в доклада.

Право на социална пенсия имат хората, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.