Служебният кабинет планира да тегли 2 милиарда лева вътрешни заеми до края на годината, става ясно от публикувания от финансовото министерство емисионен календар за последните четири месеца от годината.

Първият аукцион е за 200 милиона лева и ще бъде проведен идния понеделник. Той вече е обявен и на сайта на БНБ.

Към момента страната ни е изтеглила 1.8 млрд. лв. нов дълг от началото на годината при лимит от 10.3 млрд. лв., припомня БНР.

Според емисионния календар правителството дава заявка за тегленето на 200 млн. лв. още следващия понеделник - 19 септември. Седмица по-късно се предвижда да бъдат емитирани държавни ценни книжа отново за същата сума. Двете емисии са с матуритет от съответно 10.5 и 5.5 години, пише economic.bg.

Правителството, назначено от Румен Радев, планира да изтегли още 200 млн. лв. в деня след изборите - на 3 октомври. Като цяло намеренията са през октомври да бъдат изтеглени общо 750 млн. лв., а в последните два месеца от годината - още около 900 млн. лв.

От емисионния календар става ясно, че правителството се насочва към дългосрочни нови заеми с матуритет от 5.5 и 10.5 години, вместо по-краткосрочните, които бяха теглени в последните две години. Впечатление прави, че разлика има и в подхода що се касае до сумите. Финансовото министерство под ръководството на Асен Василев залагаше на по-големи суми - от 500 млн. лв., докато сега тенденцията е те да са между 150 и 200 млн. лв. на емисия.

Заявка за тегленето на нов дълг както на вътрешния, така и на международните пазари даде служебният министър на финансите Росица Велкова още с встъпването си в длъжност. По нейни думи идеята за международната емисия е тя да бъде в началото на септември, но към момента няма информация за предприети действия в тази посока.

Съгласно актуализацията на бюджета, лимитът на нов държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е в размер на 10.3 млрд. лв. Емитираният до момента дълг от кабинета на Кирил Петков е в размер на 1.8 млрд. лв. на вътрешния пазар. Така изчисленията показват, че служебният министър Велкова разполага с възможност да изтегли до 6.5 млрд. лв. от международните пазари, където условията стават все по-неблагоприятни след агресивното вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка.