Лихвите по кредитите и депозитите не се променят съществено през ноември 2020-а. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Фирмени спестявания

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през ноември 2020 г. намалява за година с 0.16 пр.п. до -0.07%, а по тези в евро се увеличава с 0.04 пр.п., достигайки 0 процента. В сравнение с октомври 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.05 пр.пункта.

Влогове на домакинствата 

На годишна база през ноември 2020-а средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро спадат съответно с 0.04 пр.п. и с 0.14 пр.п. до 0.10 на сто. В сравнение с октомври 2020 г. намалението е с 0.01 пр.п. за тези в левове, а по тези в евро - с 0.03 пр.пункта.

През ноември 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро намаляват незначително до 0.01% спрямо същия месец на 2019 година. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.05 пр.п. до 0.18%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.15 процента. В сравнение с ноември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.25 пр.п. до 0.29%, а по тези в евро - с 0.49 пр.п. до 0.56 на сто.

Кредити

През ноември 2020 г. средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2019 г. с 0.33 пр.п. до 3.45%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.12 пр.п. до 2.73 на сто. Същевременно средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.36 пр.п. до 2.21%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.47 пр.п. до 2.44 процента.

През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.03 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.11 пр.пункта.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.13 пр.п., а по кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.10 пр.пункта.

През ноември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава в сравнение с ноември 2019 г. с 0.09 пр.п. до 8.61%, а по тези в евро намалява с 0.08 пр.п. до 3.55 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.17 пр.п. до 2.83%, а по тези в евро - с 0.12 пр.п. до 3.35 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.88 пр.п. до 3.32%, а по другите кредити в евро - с 3.47 пр.п. до 6.38 на сто.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.82 пр.п., а по тези в евро остава почти без промяна. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.03 пр., а по тези в евро - с 0.24 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.34 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 2.60 пр.пункта.

Годишният процент на разходите (реалната цена на заема) по кредитите за потребление в левове през ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1.15 пр.п. до 9.14%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.09 пр.п. до 3.80%. През ноември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2019 г. с 0.28 пр.п. до 3.09%, а по жилищните кредити в евро - с 0.01 пр.п. до 3.84%.

През ноември 2020 г. в сравнение с октомври 2020 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.45 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.01 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.02 пр.пункта.

Лихвени проценти

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата през ноември 2020 г. нараства на годишна база с 0.95 пр.п. до 14.83%, а по овърдрафта в евро спада с 0.54 пр.п. до 9.30%. През ноември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.76 пр.п. до 20.22%, а по тези в евро намалява с 0.18 пр.п. до 17.20 на сто. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през ноември 2020 г. спрямо ноември 2019 г. се понижава с 0.43 пр.п. до 6.84%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.90 пр.п. до 5.79 на сто. При жилищните кредити в левове той спада с 0.30 пр.п. до 3.26%, а по тези в евро - с 0.44 пр.п. до 4.35%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.34 пр.п. до 3.71%, а по другите кредити в евро - с 0.16 пр.п. до 4.12 на сто.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за фирмите намалява с 0.22 пр.п. до 2.60%, а по овърдрафта в евро - с 0.30 пр.п. до 2.13 на сто. В същото време средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0.27 пр.п. до 3.01%, а по тези в евро - с 0.35 пр.п. до 2.62%, отчита още БНБ.