Загубите по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България нарастваха всяка седмица през септември, за да приключат месеца със значителни понижения за всички основни борсови индекси. Доминиращата причина за това червено "нашествие" остават водените от централните банки в САЩ и Западна Европа политики на покачване на основните лихви като средство за ограничаване на инфлацията, която, обаче, продължава да нараства. Потвърждават го последните прогнози на "Евростат" от края на отминаващата седмица. Очакванията са инфлацията в еврозоната през септември да нарасне до нов връх от 10%, спрямо 9.1 на сто през август.

Другата причина е задаващата се енергийна криза, която ще помпа цените на горивата и електроенергията, а комбинацията на паралелно повишаване на лихвите и инфлацията води до рецесия, предупреждения за която валят отвсякъде, вкл. и от анализатори на големи европейски и американски банки. Само преди два дни Европейският съвет за системен риск (European Systemic Risk Board, ESRB) към Европейската централна банка (ЕЦБ), който отговаря за наблюдението и предотвратяването на заплахи за финансовата система в региона, предупреди, че европейските икономики са изправени пред "сериозни рискове за финансовата стабилност" на фона на конфликта в Украйна, който подклажда икономически спад, падащи цени на активите и нервност на финансовите пазари. Според ESRB, енергийната криза, причинена от ситуацията в Украйна, е поставила финансовата система в несигурно положение.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Пазарите в Западна Европа регистрират четвърто поредно седмично понижение, като общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 приключи със спад от 0.65%, а от националните измерители на "сините чипове" с най-голямо понижение е испанският IBEX 35 (-2.73%), следван от италианския FTSE MIB (-1.83%), британския FTSE 100 (-1.78%), германския DAX (-1.43%) и френския САС 40 (-0.41%).

От другата страна на Атантика, борсата на "Уолстрийт" в Ню Йорк приключи седмицата също значителна седмична загуба. С най-голям спад през отминалите пет работни дни завърши индустриалният Dow Jones (-2.91%), следван от технологичният Nasdaq Composite (-2.69%) и широкия S&P 500 (-2.80%).

Равносметка за септември за Западна Европа и САЩ

показва още по-голям срив на основните измерители. В Западна Европа с най-голям месечно понижение е германският DAX (-7.17%), следван от испанския IBEX 35 (-7.13%), общия европейски Stoxx 600 (-6.76%), френския САС 40 (-6.57%), италианския FTSE MIB (-5.80%) и британския FTSE 100 (-5.32%). Значително по-голямо е месечното понижение на трите основни индикатора на "Уолстрийт" в Ню Йорк: Nasdaq Composite (-9.07%), S&P 500 (-8.63%) и Dow Jones (-8.28%).

Седмична и месечна равносметка за БФБ

През последната седмица на септември (26-30) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж, Лондон и Рим, при това съвпадението на тренда е за четвърта поредна седмица. Най-голям седмичен спад отчете секторният BG REIT (-1.20%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.68%), измерителя на българските "сини чипове" SOFIX (-0.34%) и широкия BG BX40 (-0.19%).

За целия септември спадът е значително по-голям: SOFIX (-4.11%), BG TR30 (-3.37%), BG BX40 (-3.01%) и BG REIT (-2.89%).

На годишна база, спрямо 30 септември 2021 година, и четирите индекса са с повишение: най-голямо е регистрирано от BG REIT (+10.25%), следван от BGTR 30 (+9.27%), BGBX 40 (+1.99%) и SOFIX (+1.10%).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (19-23 септември). Осъществени са 2 034 сделки с 2 375 025 лота за 16 701 730 лева, спрямо 1 548 сделки с 5 601 747 лота за 10 192 378 лева или с 486 сделки и 6 504 352 лева повече, но с 3 226 722 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, с едно повече спрямо предходната седмица. Най-голям седмичен оборот отчете НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 8 сделки за 3 115 200 лева, следвано от НДФ Динамик (DYN) с 6 сделки за 2 944 640 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 6 сделки за 2 014 960 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 207 сделки за 1 788 487 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 183 сделки за 1 593 704 лева; Софарма АД (SFA) със 74 сделки за 953 741 лева; Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 10 сделки за 301 106 евро (588 903 лева); Еврохолд България АД (EUBB) с 2 сделки с облигации за 502 639 лева; Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 6 сделки за 250 380 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за трета поредна седмица попадат НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR); НДФ Динамик (DYN), а за втора Софарма АД (SFA).

Деветте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 13 752 654 лева, формират 82.34 от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че 5 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева.

След като и четирите индекса регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 43% за губещите към 35% за печелившите и 22 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (46% за губещите към 30% за печелившите и 14 на сто без промяна) и при сделките (58% за губещите към 32% за печелившите и 22 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (26-30 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.34% спрямо 2.42% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 694 528 лота за 1 848 388 лева спрямо 7 585 553 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.19% след понижение с 1.93% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 421 368 лота за 8 075 096 лева спрямо 12 926 834 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.68% при спад от 2.18% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 157 372 лота за 6 055 679 лева спрямо 9 934 620 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е със спад от 1.20% при същото понижение и в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 107 808 лота за 475 584 лева спрямо 743 371 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 4.96% и оборот от 67 210 лева, при последна цена от 2.960 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 15 788 880 лева от 15 042 108 лева. През миналата седмица емисията бе сред най-губещите със спад от 4.02% и оборот 70 731 лева;

- Монбат АД (MONB) за втора поредна седмица попада в тази група и е с ръст от 3.92% и седмичен оборот от 177 072 лева, спрямо нарастване с 6.25% и седмичен оборот от 98 809 лева в предходната седмица, при последна цена от 5.300 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 206 700 000 лева от 198 900 000 лева седмица по-рано;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с повишение от 3.41% и седмичен оборот от 21 204 лева, при последна цена от 1.060 лв./акция и пазарна капитализация от 6 241 279 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с ръст от 3.37% и седмичен оборот от 13 527 лева, при последна цена от 3.680 лв./акция и пазарна капитализация от 89 056 000 лева;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с повишение от 2.76% и седмичен оборот от 23 101 лева, при последна цена от 14.900 лв./акция и пазарна капитализация от 193 104 268 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- германската Volkswagen AG (VOW3) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 9.81% и седмичен оборот от 122 221 евро (239 040 лева), при последна цена от 126.900 евро/акция;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 8.08% и седмичен оборот от 1 788 487 лева, при последна цена от 23.900 лв./акция и пазарна капитализация от 162 520 000 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е на загуба с 5.66% и седмичен оборот от 146 101 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 44 520 389 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е със спад от 5.41% и седмичен оборот от 146 205 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 72 748 043 лева;

- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е с понижение от 5.41% и седмичен оборот от 38 038 лева, при последна цена от 2.800 лв./акция и пазарна капитализация от 26 582 853 лева.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.