Финансовото приложение "Револют" (Revolut) съобщава, че клиентите му в Европейската икономическа зона, Швейцария и Великобритания вече имат достъп до експозиции към платина и паладий.

"Револют" стартира функцията за търговия с ценни метали с експозиция към злато (Au) през март 2020 г. Три месеца по-късно беше добавена и експозиция към сребро (Ag). Всички благородни метали са достъпни в частта "Ценни метали" на раздела "Благосъстояние" на "Револют".

"Револют" също така предлага функция за автоматичен обмен, чрез която клиентите могат да зададат определена цена, на която да търгуват експозиции към платина и паладий, а приложението автоматично ще извърши трансакцията, когато пазарната цена съответства на зададената.

Добавянето на платина и паладий към функцията "Ценни метали" е най-новата стъпка, която "Револют" предприема за премахването на ограниченията, асоциирани с традиционно труднодостъпни финансови продукти. Тя следва експанзията на над 30 фиатни* валути и близо 100 криптовалути, които клиентите могат да купуват, притежават и продават.

*Фиатна валута - наложено със закон платежно средство в рамките на определена територия, което се емитира от централна банка.