"KBC Груп" приключи сделка по придобиване на "Райфайзенбанк" (България) и вече е собственик на най-голямата финансова група в България, съобщи пред журналисти Петър Андронов, главен изпълнителен директор на бизнес направление "Международни пазари" в "KBC Груп".

Предстои ребрандиране на банката. Десетина дни името "Райфайзенбанк" (България) ще се запази на офисите на финансовата институция, след това ще бъде сменено с "КВС банк", а след няколко месеца, с фактическото обединение с банка ОББ, ще стане ОББ - част от "КБС Груп".

"Сделката стана за рекордно кратко време - само за седем месеца", каза Петър Андронов, цитиран от БТА.

Промяната на собствеността по никакъв начин няма да се отрази на клиентите на "Райфазенбанк" (България), посочи Андронов. Той изтъкна че "КВС Груп" е най-големият чуждестранен инвеститор в България с дадени общо 2,4 млрд. евро за покупка на финансови активи.

"KBC Банк" и "Райфайзен Банк Интернешънъл" приключиха вчера сделката, обявена на 15 ноември 2021 г., относно придобиването на 100 процента от акциите на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

Сделката включва и 100 процента от дъщерните дружества на "Райфайзенбанк" (България): "Райфайзен Лизинг България", "Райфайзен Асет мениджмънт (България)", "Райфайзен Застрахователен брокер" и "Райфайзен Сървис".

Придобиването, за общата сума от 1,009 млрд. евро в брой, отразява качеството на франчайза на "Райфайзен" и потенциала за постигане на синергии, посочват от "КВС Груп".

"Райфайзенбанк" (България) системно е развивала банковите си дейности от навлизането си на пазара през 1994 г. насам. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на физически лица, МСП и корпоративни клиенти.

"Райфайзенбанк" (България) има мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Във финансовата институция работят 2 500 служители, обслужващи 635 000 клиенти.

Главният изпълнителен директор на ОББ Питър Рубен става и главен изпълнителен директор на "KBC Банк България". В Управителния съвет на "KBC Банк България" остават в пълен състав всички български членове на Управителния съвет на "Райфайзенбанк България" на настоящите им позиции и в настоящите им роли. Добромир Добрев продължава да заема длъжността изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и капиталови пазари", Ани Ангелова продължава да бъде изпълнителен директор "Банкиране на дребно" и Недялко Михайлов остава на настоящата си позиция - изпълнителен директор "Операции и информационни технологии".

В състава на Управителния съвет на "KBC Банк България" влизат още Светла Георгиева в ролята на изпълнителен директор "Риск", която заема и в ОББ, както и Теодор Маринов като изпълнителен директор "Финанси".

Така новият Управителен съвет на "KBC Банк" се състои от трима досегашни изпълнителни директори на "Райфайзенбанк България" и трима досегашни изпълнителни директори на ОББ, а двете банки започват подготовка за сливане.

По отношение на състава на Управителния съвет на ОББ - Кристоф Де Мил ще ръководи интеграционния екип. На позицията изпълнителен директор "Финанси" в ОББ той ще бъде наследен от Теодор Маринов. Теодор Маринов запазва и досегашната си позиция на изпълнителен директор "Легаси и дъщерни дружества" в ОББ.

Няма промяна в мениджмънта на дъщерните дружества на досегашната Райфайзенбанк и на дъщерните дружества под името ОББ.

От Управителния съвет на досегашната Райфайзенбанк България (вече KBC Банк България) излизат Оливер Рьогл и Мартин Питлик.