През 2020 година приходите от екологични данъци в ЕС са били на стойност 299,9 милиарда евро, което съответства на 2,2 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на съюза, отчита Евростат.

През първата кризисна година от пандемията по-голямата част от страните са регистрирали значителен спад на енергийните данъци спрямо 2019 година.

Типичният диапазон на понижението е бил между 5 и 15 на сто, отбелязва БТА.

Екологичните данъци са били 5,4 на сто от данъчните приходи и социалните вноски през 2020 година.

Делът им е варирал значително в отделните страни членки, като той е бил най-голям в Словения (12,3 на сто), Латвия (10,1 на сто), България (9,9 на сто) и Гърция (9,1 на сто). Делът на екологичните данъци е бил най-нисък в Германия (4,1 на сто), Словакия (4 на сто) и Люксембург (3,5 на сто).