Премийният приход, реализиран през застрахователните брокери през 2023 година спрямо предходната 2022 година, е нараснал с 27.87% до 2 381 200 461 лева спрямо 1 862 262 364 лева. От тях 2.179 млрд. лв. е реализиран в полза на застрахователи в България, а 202.142 млн. лева - в полза на застрахователи със седалище в други държави. Това показват данните от отчетите на регистрираните в Комисията за финансов надзор (КФН) 336 застрахователни брокери.

Това означава, че е регистриран нов висок резултат на премийния приход за над 2.3 млрд. лева годишно, реализиран през застрахователни брокери.

Топ 10 на най-продаваните застраховки по Общо застраховане

Подреждането до голяма степен съвпада с класацията за 2022 година. Има и логическо обяснение, тъй като заемащите първите две места застраховки са свързани с автомобилния пазар, който постоянно отчита нарастване - както за нови, така и за употребявани коли. Вкл. и от днешното съобщение на ACEA - Европейската асоциация на производителите на автомобили, от което става ясно, че при свиващ се пазар в Европа през март, продажбите на нови автомобили в България нарастват с 29.2% до 3 944 броя на месечна база спрямо февруари, а на годишна - с 46.8% - до 11 528 броя.

 1. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС - 767 601 117 лв. премиен приход и 119 073 558 лв. приход от комисиони;
 2. Автокаско - Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови - 549 670 630 лв. премиен приход и 134 080 713 лв. приход от комисиони;
 3. Пожар и природни бедствия - 185 102 451 лв. премиен приход и 29 823 135 лв. приход от комисиони;
 4. Гаранции - 46 887 626 лв. премиен приход и 6 526 378 лв. приход от комисиони;
 5. Заболяване - 44 460 294 лв. премиен приход и 6 280 389 лв. приход от комисиони;
 6. Товари по време на превоз - 27 951 665 лв. премиен приход и 7 487 742 лв. приход от комисиони;
 7. Обща Гражданска отговорност - 26 712 312 лв. премиен приход и 5 035 178 лв. приход от комисиони;
 8. Злополука - 20 001 649 лв. премиен приход и 4 961 010 лв. приход от комисиони;
 9. Други щети на имущество - 11 714 646 лв. премиен приход и 2 654 462 лв. приход от комисиони;
 10. Разни финансови загуби - 4 228 527 лв. премиен приход и 918 293 лв. приход от комисиони.

Топ 5 на най-продаваните застраховки по Животозастраховане

 1. Застраховка "Заболяване" - 59 395 635 лв. премиен приход и 9 359 098 лв. приход от комисиони;
 2. Живот и Рента - 55 678 727 лв. премиен приход и 5 074 964 лв. приход от комисиони;
 3. Допълнителна застраховка - 14 430 593 лв. премиен приход и 1 834 877 лв. приход от комисиони;
 4. "Живот", свързан с инвестиционен фонд - 8 868 828 лв. премиен приход и 4 449 215 лв. приход от комисиони;
 5. Застраховка "Злополука" - 4 877 131 лв. премиен приход и 1 326 192 лв. приход от комисиони.

Топ 20 на застрахователните брокери за 2023 година

Общо 342 застрахователни брокери са регистрирани в КФН към 31 декември 2023 година. От тях 340 са подали годишни справки към финансовия регулатор. В сравнение с края на 2022 година, общо 338 застрахователни брокери са развивали бизнес в страната, от които 336 са подали годишни справки към КФН. Това означава, че регистрираните застрахователни брокери се увеличават с 6 през миналата година.

В класацията за първите шест съвпада с миналогодишната. В скоби са местата, които брокерите са заемали в предишната класация за 2022 година.

 1. Ес Ди Ай Груп АД (запазва лидерската си позиция) - премиен приход от 173 740 417 лева, от които 173 739 459 лева в полза към застрахователи със седалище в България и 958 лева в полза на застраховател със седалище в чужбина;
 2. Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс ООД (2) - премиен приход от 165 279 561 лева, от които 163 595 754 лв. в полза на застрахователи в България и 1 683 807 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 3. Марш ЕООД (3) - премиен приход от 129 716 145 лева, от които 99 941 118 лева в полза на застрахователи в България и 29 775 026 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 4. "Тотал инс - застрахователен брокер" (4) - премиен приход от 88 958 780 лева, от които 13 998 557 лева в полза на застрахователи в България и 74 960 223 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 5. Амаранд България ООД (5) - премиен приход от 83 543 762 лева, от които 83 383 085 лева в полза на застрахователи в България и 160 677 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 6. Брокер Инс ООД (6) - премиен приход от 81 122 399 лева, от които 80 556 758 лева в полза на застрахователи в България и 565 640 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 7. Мусала Иншурънс брокер ООД (9) - премиен приход от 72 721 130 лева, от които 71 510 139 лева в полза на застрахователи в България и 1 210 991 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 8. Дженерал брокер клуб ООД (7) - премиен приход от 68 571 953 лева, от които 68 567 683 лева в полза на застрахователи в България и 4 269 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 9. Уникредит - застрахователен брокер ЕООД (8) - премиен приход от 67 880 497 лева, от които 66 443 731 лева в полза на застрахователи в България и 1 436 765 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 10. Юнайтед брокер ООД (11) - премиен приход от 55 789 288 лева, които са само в полза на застрахователи в България;
 11. Кортиер ЕООД (19) - премиен приход от 54 094 235 лева, от които 54 079 253 лева в полза на застрахователи в България и 14 982 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 12. Ей Ар Ес България ЕООД (12) - премиен приход от 52 251 025 лева, от които 44 702 009 лева в полза на застрахователи в България и 7 549 016 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 13. Дженерал брокер ООД (14) - премиен приход от 48 643 450 лева, от които 48 613 633 лева в полза на застрахователи в България и 29 817 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 14. Греко България ЕООД (10) - премиен приход от 42 723 487 лева, от които 39 035 864 лева в полза на застрахователи в България и 3 687 623 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 15. Сайбър Левел Инс ЕООД (13) - премиен приход от 39 232 006 лева, които са само в полза на застрахователи в България;
 16. Порше Иншурънс брокер БГ ЕООД (17) - премиен приход от 36 652 378 лева, от които 26 852 026 лева в полза на застрахователи в България и 9 800 352 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 17. КАРОЛ Стандарт ЕООД (16) - премиен приход от 34 751 013 лева, от които 34 637 114 лева в полза на застрахователи в България и 113 899 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 18. Балканска застрахователно-брокерска къща ЕООД (22) - премиен приход от 34 562 288 лева, от които 34 470 591 лева в полза на застрахователи в България и 91 697 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 19. ЗБК Балкан АД (18) - премиен приход от 33 941 058 лева, от които 27 903 099 лева в полза на застрахователи в България и 6 037 959 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;
 20. Евролайф България ЕООД (15) - премиен приход от 33 735 833 лева, от които 32 934 784 лева в полза на застрахователи в България и 801 049 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина.

Застрахователните брокери от топ 20 са реализирали 1 397 919 714 лева премиен приход или 58.71% от общите за пазара (2 381 200 461 лева), което показва, че конкуренцията се е повишила, тъй като в края на 2022 година първите 20 компании са реализирали над 63% от общия премиен приход на пазара.

За отбелязване е, че лидерите в класацията - първият и вторият са с един и същ собственик - полската "Юнилик". Според сайта на компанията, "Юнилинк" първоначално работи като дистрибутор на потребителски заеми и в последствие префокусира бизнеса си към продажбата на застрахователни продукти. Компанията има мрежа от застрахователни агенти в Полша и е в експанзия от 2016 г. - първоначално вътрешна, на полския пазар. В България първо бе придобита през 2020 година "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс", а през настоящата година и "Ес Ди Ай Груп". Сделката беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията на 8.02. 2024 г. с мотив, че конкуренцията на пазара на продажба на застрахователни продукти няма да бъде нарушена, тъй като навлизането на пазара е лесно. Регулаторът е установил, че на пазара оперират 342 застрахователни брокера, т.е. пазарната структура е раздробена.

Двете компании имат общ пазарен дял от 14.24%.