Над половината швейцарски банки планират да започнат да предлагат трансакции в криптовалути през идните три години, сочи проучване на консултантската компания "Ърнст енд Янг" (EY - Ernst and Young), цитирано от специализираното издание "Бурсорама" (Boursorama) и БТА.

Макар дълго време да останаха предпазливи, сега 55 процента от анкетираните банки в Швейцария вече са на мнение, че криптовалутите ще се превърнат класическа категория за търговия до десет години, също както акциите и облигациите.

На фона на нарастващия интерес на техните клиенти те възнамеряват да предложат възможности за трансакции в криптоактиви, отбелязват авторите на проучването, изтъквайки подчертания интерес на частните банки.

Барометърът, изготвен въз основа на допитване сред 90 банкови учреждения, сочи, че 68 от частните банки планират възможности за пласменти в тази област, докато регионалните и кантонални банки са по-резервирани.

Консултантската компания обаче подчертава, че съществуват големи неясноти по отношение на регламентацията. Тя припомня, че в документ на Базелския комитет за банков контрол от юни 2021 година се предлага въвеждане на уравновесяване на много високия риск при пласментите в криптовалути и следователно на сумите, които банките трябва да заделят, за да покрият свързаните с това рискове.