Fibank (Първа инвестиционна банка - ПИБ) успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на банката са Българска банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%, съобщиха от ПИБ.

Към 2 юли 2020 г. Fibank увеличава своя основен капитал със 195 424 000 лв., като коефициентът на обща капиталова адекватност на банката ще достигне 22.52% в сравнение с 19.57% към 31 март 2020 г., отбелязват от банката.

С увеличението на капитала на банката се преодолява и последното препятствие пред България за постъпване във Валутния механизъм ERM II, т.нар. чакалня за еврозоната. Условието за придвижването по пътя бе увеличение на капитала на ПИБ, за което банката, като публично дружество, пусна емисия акции на борсата.

Fibank продължава да изпълнява своята стратегия за кредитиране на малки и средни предприятия и частни лица.

"Това е нашата първа портфейлна инвестиция в България. България е перспективна и бързо развиваща се страна - член на Европейския съюз. Fibank, водеща частна банка с български капитал, има огромен потенциал за растеж и по-нататъшна експанзия на продукти и услуги в банковия сектор", каза г-н Пол Шмид - Член на Борда на Valea Foundation.

Кои са Valea Foundation

Valea Foundation е семейна фондация на г-н Карел Комарек. Valea Foundation има многобройни инвестиции в Европа и САЩ.

Г-н Карел Комарек, Чехия, е един от водещите бизнес предприемачи в Централна Европа. От декември 2017 г. г-н Комарек също така е съпредседател на Комитета по изкуства към Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" в столицата на САЩ - Вашингтон.