За по-малко от 10 години домакинствата в страната увеличиха спестяванията си двойно, сочи справка на Dir.bg на база данни от Българска народна банка.

Към октомври 2013 г. депозитите в търговските банки домакинствата възлизаха на 38.1 млрд. лв. Днес, девет и половина години по-късно те достигат рекордните 76.6 млрд. лв.

Или иначе казано, населението спести нови 38.5 млрд. лв., като това беше постигнато за около 3 470 дни.

Месечно новите спестявания са се увеличавали в този период със 337 млн. лв., а среднодневно - по над 11 млн. лв.

Най-голям ръст в този период се отчита при влоговете в лева, увеличили се от 20 млрд. лв. на 48.9 млрд. лв.

При спестяванията в евро налице е ръст от 14.9 млрд. лв. на 22.5 млрд. лв., а при тези в други валути - от 3.1 млрд. лв. на 5.1 млрд. лв.

През 2021 и 2020 г. нарастването беше от 5.47 млрд. лв. и 5.02 млрд. лв., а година по-рано - 4.2 млрд. лв.

Ръст на спестяванията, но защо?

Често в търговските банки държим пари за "черни дни", или такива които пестим за по-големи разходите в семейството ни. 

Не са редки и случаите, в които парите на депозит са за пътувания, обучения, покупки на имот или друг вид инвестиции, а защо не и собствен бизнес. 

Ръстът на спестяванията в последните години се увеличава, на фона на нарастващите притеснения от глобална рецесия, съчетана с висока инфлация.

При настоящите ниски лихви по депозитите, парите ни в банките се обезценяват, т.е. с тях можем да купим по-малко стоки и услуги спрямо година по-рано.

Не бива да забравяме и факта, че само депозити до 196 000 лева или 100 000 евро за изцяло защитени от Фонда за гарантиране на влоговете.