Парламентът одобри единодушно с 201 гласа допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи за тази година, съобщи БТА. Вносител на предложението за решение е Министерският съвет.

Допълнително до 750 млн. лв. ще отидат в бюджета на ДОО за добавка от по 60 лв. месечно към пенсиите или сумите от пенсии на всеки пенсионер, считано от 1 януари догодина. Изплащането на допълнителната сума към пенсиите е за месеците от януари до юни 2022 г. Добавката ще е за всички пенсионери, независимо от размера на получаваната пенсия.

Анализът на изпълнението на параметрите от приходите от данъци спрямо актуализирания държавен бюджет за 2021 г. очертава преизпълнение в размер около 1,2 млрд.лв., се посочва в мотивите за решението.

Отново заради преизпълнението на данъчните приходи Народното събрание одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката /МЕ/ за 2021 г. до 450 млн.лв. Те ще са за компенсация на високите цени на тока и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.