През септември 2021 г. първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове, навършиха пенсионна възраст и имаха права да получат своите втори пенсии. Това са жени, които са навършили възраст (61 години и 8 месеца), която им дава право да поискат от частния фонд втората си пенсия. Те имат право на три вида плащания: пожизнено, разсрочено и еднократно.

За дължимите плащания към тези хора през деветия месец на годината от универсалните пенсионни фондове са заделени 334 хил. лв. за пожизнени пенсии, 824 хил. лв. за разсрочени и 7 хил. лв. за еднократни плащания, сочат данните на КФН.

Повече данни за дейността на фондовете за извършване на плащанията за втора пенсия ще бъдат оповестени към 31.12.2021 г., но трябва да се има предвид, че какъв ще е сумата на втората пенсия от два основни фактора: каква сума е натрупал в своята лична партида в УПФ или ППФ през годините осигуряващият се за втора пенсия и каква доходност са постигнали тези спестявания под управлението на съответния фонд.

Редно е да се знае, че ако към момента на пенсиониране натрупаната сума е по-малка от три минимални пенсии (900 лв.) може да се ползва единствено опцията за еднократно изплащане, при която се тегли цялата сума наведнъж. При опцията разсрочено плащане натрупаната сума се договаря с фонда да бъде изплатена на регулярни интервали, като срокът и размерът на разсрочените плащания се избират от самия пенсионер. При втората опция - пожизнена втора пенсия, минималната месечна сума, която фондът изплаща е 45 лева, но условието е по личната партида на осигурения да е натрупана сума най-малко от 9000 лева.

Общият размер на приходите

на пенсионно-осигурителните дружества за деветмесечието на 2021 г. възлизат на 248 545 хил. лв., в сравнение със 156 444 хил. лв. за същия период на 2021 година или повишение с 62.94 на сто. В същото време нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2021 г. е в размер на 73 702 хил. лв. спрямо 45 573 хил. лв. година по-рано или нарастване с 61.83 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). От там уточняват, че информацията е получена на база на отчети и справки, представени от пенсионно-осигурителните дружества в небанковия финансов регулатор.

Към 30.09.2021 г. във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на обща стойност 18 833 129 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 14.41 на сто. Най-голям е размерът на нетните активи при Универсалните пенсионни фондове (УПФ - 16 114 251 хил. лв.), следват Професионалните пенсионни фондове (ППФ -1 377 927 хил. лв.), Доброволните пенсионни фондова (ДПФ -1 322 576 хил. лв.) и Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС - 18 375 хил. лв.).

В края на деветмесечието на настоящата година средният размер на нетните активи в пенсионните фондове са общо 18 833 129 хил. лева, от които най-много отчитат УПФ (16 114 251 хил. лв.), следвани от ППФ (1 377 927 хил. лв.), ДПФ (1 322 576 хил. лв.) и ДПФПС (18 375 хил. лв.).

По среден размер на натрупаните средства за втора пенсия най-голяма е сумата в ППФ - 4 505,51 лева (за мъжете е 4 680,98 лв., а за жените 3 436,11 лв.), следват УПФ - 4 168,85 лева (за мъжете е 4 356,27 лв., а за жените 3 967,51 лв.), ДПФ - 2 038,37 лева (за мъжете е 2 195,69 лв., а за жените 1 829,40 лв.) и ДПФПС - 1 829,46 лева (за мъжете е 1 660,29 лв.у а за жените 1 904,60 лв.).

Класация на фондовете за втора пенсия по активи към 30.09. 2021 година

  1. ПОК "Доверие" АД - общо 4 611 871 хил. лв. и пазарен дял от 24,49%;
  2. ПОД "Алианц България" АД - общо 4 187 968 хил. лв. и пазарен дял от 22,24%;
  3. ПОК "ДСК - Родина" АД - общо 3 480 429 хил. лв. и пазарен дял от 18,48%;
  4. "ПОК ОББ" ЕАД - общо 2 008 233 хил. лв. и пазарен дял от 10,66%;
  5. ПОК "Съгласие" АД - общо 1 944 622 хил. лв. и пазарен дял от 10,33%;
  6. ПОАД "ЦКБ - Сила" - общо 1 658 444 хил. лв. и пазарен дял от 8,81%;
  7. ПОД "Бъдеще" АД - общо 465 974 хил. лв. и пазарен дял от 2,47%;
  8. ПОД "Топлина" АД - общо 282 508 хил. лв. и пазарен дял от 1,50%;
  9. "Пенсионно-осигурителен институт" АД - общо 193 080 хил. лв. и пазарен дял от 1,02%.

Осигурените лица

Общият брой на осигурените лица в четирите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване (втора пенсия) към 30.09.2021 г. е 4 827 412 души, като техният брой нараства спрямо 30.09.2020 г. с 0.37 на сто.

Новорегистрираните лица за деветмесечието на 2021 година са 72 366 души, от които в УПФ са 51 169, в ДПФ са 12 352, в ППФ са 8 630 и в ДПФПС са 215 лица.

По видове фондове най-много са осигурените в УПФ - общо 3 857 298 души, от които 1 997 718 мъже и 1 859 580 жени, като средната възраст на осигурените е 42,6 години. Трябва да се има предвид, че в УПФ се осигуряват за втора пенсия само родените след 31.12.1959 година и всички работещи III-та категория труд (най-разпространената). Най-много в УПФ са осигурените на възраст 45-49 години (601 380 души), следват 40-44 години (564 276 души), 50-54 години (531 925 души), най-малко са осигурените на възраст 60-64 години (149 817 души), на някои от които вече от 1 септември са изплатени първите средства за втора пенсия (виж по-долу за първите изплатени втори пенсии).

Следват ДПФ, в които са осигурени 644 197 души, от които 367 512 мъже и 276 685 жени, като средната възраст на осигурените е 53,1 години. Най-много в ДПФ са осигурените на възраст над 64 години (128 060 души), следват 50-54 години (105 413 души), 55-59 години (94 299 души).

В ППФ осигурените са 305 046 души, от които 262 048 мъже и 42 998 жени, като средната възраст на осигурените 47,5 години и в тези фондове се осигуряват работещите в първа и втора категория труд. Трябва да се отбележи, че в ППФ се осигуряват, работещите в І-ва и ІІ-ра категория труд, където минималната пенсионна възраст е по-ниска. Най-много в ППФ са осигурените на възраст 50-54 години (54 912 души), следват 45-49 години (52 081 души), 40-44 години (45 170 души).

Общият брой на осигурените в ДПФПС са 10 034 души, от които 3 086 мъже и 6 948 жени, като средната им възраст е 41,8 години. Най-много в ДПФПС са осигурените на възраст 35-39 години (2 093 души), следват 40-44 години (1 712 души), 30-34 години (1 618 души).

Пазарен дял на пенсионно-осигурителните дружества по брой осигурени

1. ПОК "Доверие" АД - 24,85% при осигурени 1 199 493 лица;

2. ПОД "Алианц България " АД - 21,45% при осигурени 1 035 686 лица;

3. ПОК "ДСК - Родина" АД - 17,80% при осигурени 859 416 лица;

4. 2. ПОК "Съгласие" АД - 10,15% при осигурени 490 063 лица;

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - 8,41% при осигурени 406 133 лица;

6. "ПОК ОББ" ЕАД - 8,39% при осигурени 404 752 лица;

7. ПОД "Бъдеще" АД - 4,63% при осигурени 223 687 лица;

8. ПОД "Топлина" АД - 2,61% при осигурени 125 730 лица;

9. "Пенсионно-осигурителен институт " АД - 1,71% при осигурени 82 452 лица.