Парламентът ще продължи работата си по обсъждане и гласуване на второ четене на Законопроекта за държавния бюджет на България за 2021 г. утре - 26 ноември2020-а. 

Днешното редовно заседание на Народното събрание започна в 9.00 ч. и бе удължавано два пъти - веднъж до 18.00 ч., а после и до 20.00 часа.

Припомняме, че в края на октомври Министерският съвет одобри законопроекта и мотивите към него, заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода от 2021 до 2023 година. В началото на ноември проектобюджетът мина през разглеждане в ресорните комисии в парламента, а на 5 ноември депутатите го приеха на първо четене в парламента.

Вчера по време на извънредно заседание народните представители приеха на второ четене два проектобюджета за следващата година - този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО).