Заложена е актуализация на пенсиите от 1 октомври, съобщи министърът на финансите Асен Василев. В пакета от мерки е заложено повишение на пенсиите чрез вдигане на тежестта на стажа (коефициента) до 1.35 (от 1.2 към момента). По този начин средно пенсиите могат да се повишат с до 17 процента.

"Минималната пенсия се вдига от 300 лв. на 340 лв.; максималната от 1440 лв. на 1500 лв.; социалната пенсия от 158 лв. на 170 лева", изброи Асен Василев. Той допълни, че се предвижда добавка за пенсиите под линията на бедността, която в момента е 369 лева, за да я достигнат.

Ако този пакет, така както е предложен, бъде приет, ние не би следвало да имаме пенсионери под линията на бедност, подчерта министърът. 

"Добавката е направена по начина, по който са направени енергийните добавки т.е. пенсионерите да отговарят на редица условия - да нямат големи жилища и големи влогове", посочи финансовият министър. 

"Мярката ще е насочена към 431 хиляди пенсионери. Изваждаме от бедност всички български пенсионери", допълни вицепремиерът и министър на социалната политика Гълъб Донев.

В момента 43% от пенсионерите са под линията  на бедността. Според думите на Василев, въпреки повишените си пенсии хората, които отговарят на условията ще получат и енергийна помощ за отопление през зимата. 

Очаква се с предложенията пенсиите да се увеличат средно с 12,5 на сто, каза социалният министър. За някои увеличението ще бъде повече, отбеляза Гълъб Донев.

В тези 12,5 на сто нарастване е инкорпорирана трайно и добавката от 50 лева в пенсията, която получават пенсионерите, така всички български пенсионери ще получат увеличение на пенсиите от 1 октомври, но без да се налага това да става през постановление на МС.

Ако след актуализацията пенсията остане под линията на бедност, хората ще получат помощ през социалното подпомагане.

Министър Василев заяви също, че в актуализацията на бюджета са планирани допълнителни разходи от малко над 1.8 млрд. лв. (очакват се около 2 млрд. лева допълнителни приходи), като социалните разходи се предвижда да бъдат 575 млн. лева.

Добавката продължава да се плаща

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за август, независимо от размера на техните пенсии, съобщи по-късно Министерският съвети.

За изплащането на добавките за август правителството ще отпусне допълнителни 104 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в подкрепа на пенсионерите, която започна през август 2020 г.

Стана известно, че добавката от 50 лв. към пенсиите е предвидена да се изплати и през септември.