• Емилия Палибачийска и директорът на групата за Източна Европа Теодора Петкова са избрани съответно за председател и зам. Председател;
  • Като нови членове се присъединяват също Паскуале Джамбои и доц. д-р Атанас Георгиев

На Общо събрание на акционерите на банката Емилия Палибачийска и Теодора Петкова бяха избрани за председател и заместник-председател на Надзорния съвет на УниКредит Булбанк. Към надзора се присъединяват също Паскуале Джамбои и доц. д-р Атанас Георгиев.

Емилия Палибачийска започва кариерата си в банковата сфера през 1990 г. През 2002 г. заема длъжността Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Ейч Ви Би Банк Биохим. От края на 2007 г. до септември 2017 г. Емилия Палибачийска заема позицията на Главен финансов директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Снимка: УниКредит Булбанк

По време на дейността си в банковия и финансов сектор, тя е била член на Управителни и Надзорни съвети на банкови и небанкови институции в България и чужбина.

Теодора Петкова е директор на УниКредит за Източна Европа и отговаря за бизнеса на групата в страните от региона. Тя започва кариерата си в УниКредит Булбанк през 2002 г. като кредитен анализатор. От 2009 до 2015 г. Теодора е директор на управление "Кредитен риск", а от септември 2015 г. е директор на Международния център в "Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране". В периода 2016-2019 г. е Главен риск директор на УниКредит Булбанк и член на Управителния съвет на банката. През 2019 година поема ролята на Главен изпълнителен директор и Председател на УС на УниКредит Булбанк до май 2021 година, когато кариерният ѝ път продължава в групата.

Снимка: УниКредит Булбанк

Теодора Петкова е била член на Надзорния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и Уникредит Лизинг и има многогодишен опит като член на Борда на директорите на УниКредит Факторинг.

Паскуале Джамбои има над 40 години опит в банковата индустрия, като започва кариерата си през 1977 г. в Credito Italiano. По време на дългата си кариера в банковия сектор той е заемал ролята на член на Борда на директорите или член на Надзорния съвет на множество банкови и небанкови компании, в рамките на и извън УниКредит Груп, в Италия, Германия, Австрия, Украйна и България, където от януари 2011 г. е номиниран за член на Управителния съвет и ръководител на Дирекция Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.

Снимка: УниКредит Булбанк

В момента Паскуале Джамбои е председател на Надзорния съвет на UniCredit Bank S.A. Румъния от април 2020 г., председател на Надзорния съвет на UniCredit Bank Словения от март 2019 г. и председател на Надзорния съвет на УниКредит Банк АД Баня Лука (Босна и Херцеговина) от октомври 2017 г.

Доц. д-р Атанас Георгиев е декан на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 2019 година. От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. - като щатен преподавател в Катедра "Икономика и управление по отрасли", където над 15 години отговаря за развитието на магистърската програма "Енергийни пазари и услуги", а от 2018 г. е и ръководител на катедра "Икономика и управление по отрасли".

Снимка: УниКредит Булбанк

Новите членове на Надзорния съвет на УниКредит Булбанк ще заместят досегашния председател на Надзорния съвет Алберто Девото и членовете на Надзорния съвет Хайнц Майдлингер и Димитър Желев.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.