Продължава да се вижда риск от допълнителен инфлационен натиск в глобалната икономика. Сред факторите за това са високите цени на енергия, храни и други стоки, продължаващи проблеми във веригите за доставка и не достатъчно инвестиции в подобряването на инфраструктурата им. Един от ефектите на пандемията беше преминаването на повече потребление на стоки в сравнение с услуги, което оказа своето влияние, но който тренд все пак се обръща със затихването и. След повече от десетилетие на почти нулеви лихвени проценти, централните банки в развитите икономики започнаха бързо да затягат монетарните си политики. Също така, сред другите важни фактори за несигурността пред глобалната икономика са войната в Украйна, геополитическото напрежение между Китай, Тайван и САЩ, както и икономическото забавяне на Китай.

Инвестициите в автоматизация и изграждане на по-малки фабрики ще помогнат на производителите да изградят по-гъвкави вериги на доставки, намаляване на транспортните разходи и по-голяма близост до крайните клиенти. Несъмнено геополитическата обстановка ще е водещо съображение и ще има ключова роля в диверсификацията на веригите на доставка.

Тенденциите в световен мащаб

На този фон нека разгледаме тенденциите при потребителите в световен мащаб. На първо място може да отбележим, че тяхната демография се променя и потребителите стават все по-възрастни, необвързани и с нарастващи здравословни проблеми. Статистиката показва, че едночленните домакинства нарастват с най-бърз темп от всички видове домакинства. Освен това на отделни пазари потребителите стават все по-разнообразни по отношение на етнос, език и култура. Бихме могли да кажем, че потребителите, живеещи в силно изразени консуматорски общества, започват да променят своите ценности и приоритети, преминавайки към по-селективно и разумно потребление, дължащо се основно на финансови ограничения, поскъпването на живота, бавното възстановяване от пандемията, стагнация на доходите, по-голяма загриженост за околната среда, навлизането на все повече технологии и все по-широкия достъп до тях, урбанизацията.

Малките и средни предприятия трябва да гледат дългосрочно на тези фактори, защото те са движещи сили и ще оформят лицето на бъдещия потребител, като задълбоченото им разбиране и анализиране ще позволи на компаниите да разработват по-гъвкави бизнес планове, да предлагат персонализирани решения, програми за обратно изкупуване и услуги на абонаментен принцип. Иновациите и инвестициите в нови технологии ще позволят на компаниите да предлагат по-добри продукти, услуги и преживявания директно на крайните клиенти, директно в техните домове.

Факторът лоялност

Компаниите не трябва да пренебрегват и факта, че благодарение на по-добрата свързаност и информираност на потребителите, техните очаквания се повишават и повече от всякога трябва да им дават правилни насоки и прозрачност при оформянето на потребителския избор, независимо дали става въпрос за тяхното здраве, благосъстояние, образованост, удоволствие или нещо друго. Компаниите трябва да наблягат повече и на концепцията за лоялност, която по същество се развива и представата за това какво значи да си лоялен, как тази лоялност еволюира и как се възнаграждава.

Важно е да се каже, че потребителите търсят все по-голяма стойност във взаимоотношенията си с компаниите, очакват те да ги познават и разбират все по-добре и това да рефлектира върху потребителското изживяване, което им се предлага. Малките и средни предприятия трябва да изграждат дълбоки връзки, подкрепящи потребителите, като техните отношения далеч вече не са само транзакционни. Тук от ключово значение е събирането и анализирането на данни, като следствие на съгласието на потребителите за предоставяне на такива с цел по-персонализирани решения.

Промяна в начина на мислене 

В условията на толкова насложени една върху друга кризи потребителите започват да спестяват повече, започват да променят начина си на мислене от притежаване към преживяване. Тенденцията с предоставяне на всичко като услуга набира все по-голяма сила и вариативност. На малките и средни предприятия се налага да правят повече с по-малко. Инвестициите в инициативи за кръгова икономика, като рециклиране, отдаване под наем или програми за препродажба, ще стимулират стойността, като същевременно ще влияят положително на околната среда. Очакванията за регулаторни интервенции, подкрепящи кръговата икономика, ще бъдат сериозно предизвикателство за всички онези малки и средни предприятия, които не предприемат своевременни действия в тази посока. Все по-важно е за всички МСП, бидейки част от веригите на стойност, да спазват екологично съобразни норми и решения, да сертифицират тези процеси с цел удовлетворяване на нарастващите желания на потребителите.

Shrinkflation

Интересен подход за отговор на инфлационните процеси от редица компании е подходът с по-малки опаковки (shrinkflation). Използването на по-малките опаковки (по-малък грамаж, по-малко бр. и т.н.) цели да прикрие покачването на цените зад намаляването на обема, като това е начин компаниите да запазят своите маржове на печалба и качество, като същевременно обслужват своите лоялни потребители.

Гледната точка на потребителите

Като цяло, забелязването и разбирането на промените в потребителското поведение и новите нагласи и предпочитания вече не са конкурентно предимство, а нещо задължително за устойчивостта и оцеляването на компаниите. Прилагането на различни практики, като предлагане на допълнителни услуги, по-бързи доставки, клубни карти, специални оферти и др., оправдават допълнителни разходи, които да доведат до по-големи маржове. При комуникацията си малките и средни предприятия трябва да обръщат специално внимание и да комуникират внимателно всички промени като цена, опаковка, обем и др., за да могат правилно да управляват евентуално негативно възприятие за техният бранд.

Малките и средни предприятия трябва да изхождат от гледната точка на потребителите, които търсят най-високата стойност от покупките си, както и удобството, полезността и интеграцията с други подобни услуги.


*Авторът Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Текстът е написан специално за читателите на Dir.bg