Най-много се фалшифицират 10-левовите банкноти, следвани от 50-левовите. Това става ясно от новата рубрика на БНБ - Статистика на банкнотите и монетите в обращение, публикувана за пръв път днес.

През първото тримесечие на настоящата година централната банка е открила общо 217 неистински банкноти, от които най-много (98 броя) са 10-левовите, следвани (55 броя) от 50-левовите, 42 броя от 100-левови и 22 броя от 5-левови. В сравнение с последното тримесечие на 2020 година техният брой намалява с 4 броя от 213 броя.

От обобщените данни на БНБ става ясно, че за па последните 10 години най-много неистински банкноти (1 072 броя) са открити през първото тримесечие на 2014 година. Преди това от 2007 до 2010 година БНБ отчита всяко тримесечие само четирицифрен брой фалшиви банкноти.

Фалшивите монети

които са открити от БНБ са 55 броя, колкото са били и през последното тримесечие на миналата година. Най-много са неистинските монети от 50 стотинки (32 броя), следвани от монетите от 1 лев (17 брой) и монетите от 2 лева (6 броя). Обобщените данни на БНБ показват, че през първото тримесечие на 2020 година са открити 178 броя фалшиви монети, през второто - 231, и през третото - 71 броя.

Откакто БНБ поддържа тази информация от началото на 2007 година, най-много неистински монети - 1 071 броя, са открити през 4 тримесечие на 2014 година.

Банкнотите в обращение

През първото тримесечие на настоящата година са 535 630 051 броя и спрямо последното тримесечие, когато са отчетени 510 061 784 броя те нарастват с 25 568 267 броя. Най-много са 50-левовите - 185 631 054 броя, следвани от 20-левовите - 144 792 436 броя, а най-малко са петолевките - 28 843 928.

Банкнотата с номинална стойност 100 лева е пусната в обращение от 8 декември 2003 г. и към края на март са 82 562 507 броя.

От БНБ припомнят, че банкнотите с номинална стойност 1 лев са извадени от обращение от 1 януари 2016 г., а банкнотите с номинал 2 лева - от 1 януари 2021 година. Те се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 21 515 873 020 лева. Най-голямата стойност е на 50-левовите - 9 281 552 700 лева, а на 100-левовите е 8 256 250 700 лева.

3e-news.net