Неистинските банкноти през третото тримесечие са намалели до 134 броя от 214 броя през второто тримесечие или с цели 62.6%, сочат данните на БНБ. От тях става ясно, че се наблюдава трайна тенденция за намаляване на фалшивите банкноти от началото на годината, когато за първото тримесечие централната банка отчита иззети от пазара 217 броя.

При монетите също има намаляване от 67 броя през второто тримесечие до 61 през третото.

Запазва се трайната тенденция вече 10 години да се фалшифицират най-много 20-левовите банкноти. През третото тримесечие на настоящата година в Националния център за анализ на БНБ са 65 броя неистински 20-левови банкноти, спрямо 100 броя през второто тримесечие, докато през първото тримесечие са били по-малко - 98 броя. Най-много неистински банкноти от 20 лева, според статистиката на БНБ, са били заловени в обращение през 2009 година - общо 12 468 броя, като по тримесечия начело е второто тримесечие (3 928 броя), следвано от първото (3 585), третото (3 040) и първото (1 915).

През третото тримесечие БНБ регистрира при 50-левовите банкноти (фалшиви 51 броя , спрямо 86 броя), при 10-левовите (14 броя, спрямо 23 броя). Само при 100-левовите банкноти има минимално повишение (до 4 броя, спрямо 3 броя през третото тримесечие), докато 5-левови фалшиви банкноти не са задържани от началото на настоящата година.

При монетите най-много са задържани неистински 50 стотинки (40 броя спрямо 44 броя през второто тримесечие), следват 1-левовите монети (10 броя, спрямо 16), но при 2-левовите монети е отметено повишение (до 11 броя, спрямо 7 броя).

Банкнотите в обращение през септември продължават да намаляват

През последните три месеца броят на банкнотите в обращение постоянно намаляват: от 546 861 234 през юли, 552 846 780 през август до 550 909 790 броя през септември, показват месечните данни на БНБ.

При 50-левовите и 100-левовите банкноти, обаче, има нарастване през септември спрямо август, съответно до 91 527 942 от 89 904 456 при 100-левовите и до 202 609 907 от 200 614 415 при 50-левовите. При другите банкноти в обращение БНБ отчитана намаляване на техния брой: при 5-левовите (до 29 733 937 от 29 750 928 броя), при 10-левовите (до 89 990 457 от 91 652 487) и при 20-левовите (до 137 047 547 от 140 924 494).

Най-много и през септември в обращение са били банкнотите от 50 лева, следвани от 20-левовите, 100-левовите (но трябва да се отбележи, че тези банкноти са пуснати в обращение най-късно - от 8 декември 2003 година), 10-леловите и най-малко са петолевките.

Монетите в обръщение се увеличават през септември

За разлика от банкнотите, които намаляват, монетите в обращение през последните три месеца постоянно се увеличават - от 499 692 451 броя през юли, 504 678 323 през август и 508 165 197 през септември.

Най-много в обращение са 1 стотинка (812 236 997 броя), следвана от 2 стотинки (732 247 466 броя), 10 стотинки (324 167 389 броя), 5 стотинки (315 336 224 броя), 20 стотинки (263 212 517 броя), 1 лев (167 320 346 броя), 50 стотинки (130 891 616 броя) и 2 лева (75 902 835 броя).

Да припомним, че разменната монета с номинална стойност от 1 лев е в обращение от 2 септември 2002 г., а монетата с номинал от 2 лева - от 7 декември 2015 г.

Стойността на банкноти и монети в обращение

Стойността на банкнотите в обращение се увеличава със 167 879 005 лева - от 22 904 935 740 лева към 31 август до 23 072 814 745 лева към 30 септември.

Най-голямо е стойността на 50-левовите банкноти (10 130 495 350 лева), следвана от 100-левовите (9 152 794 200 лева).

Увеличава се и стойността на монетите в обращение с 3 486 874 лева - от 504 678 323 лева към 31 август до 508 165 197 лева към 30 септември.

Ной-голяма е стойността на монетите от 1 лев в обращение (167 320 346 лева), следвани от монетите от 2 лева (151 805 670 лева).