Министерският съвет прие постановление за изменение на Тарифа номер 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Целта е да се намали административна тежест за лицата, извършващи дейност като обменно бюро, съобщи пресцентърът на МС.

С постановлението се отменя таксата от 50 лв. за вписване на промени в обстоятелството.

Направените изменения се отразяват в публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им.