Денис Иванов, председател на Борда на МБИС, Моника Димитрова, заместник-министър на финансите, и Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ | Бизнес.dir.bg