Темпът на потребителските цени в САЩ се понижи значително от достигнатия връх, но остава твърде висок. Данните тази година все още не са осигурили на Управлението за федерален резерв "по-голяма увереност", че инфлацията се доближава до целта от 2 на сто". Това заяви председателят на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл по време на пресконференция, след като водената от него институция днес остави без промяна нивата на основните лихви.

Управлението за федерален резерв (УФР - Фед) на САЩ оставни основните лихви на достигнатите нива - в диапазона от 5,25 до 5,5 на сто, но преразгледа прогнозите си за лихвени намаления тази година. Фед предвижда само веднъж да понижи лихвите през 2024 г.

Според публикуваните по-рано данни на Бюрото по трудова статистика към министерство на труда в САЩ цените в страната на месечна база през май са останали без изменение, а на годишна база са забавили растежа си до 3,3 на сто.

В изявление, публикувано след решението за лихвите, членовете на борда на директорите на УФР признаха, че виждат "скромен" по-нататъшен напредък към целта за инфлацията от 2 на сто.

"Ще трябва да видим повече добри данни, за да засилим увереността си, че инфлацията се движи устойчиво към 2 на сто", каза Пауъл, аргументирайки решението за продължаване на лихвената пауза.

Все пак той добави, че най-скорошната поредица от данни за инфлацията показва признаци на охлаждане на ценовия натиск.

"Данните за инфлацията, получени по-рано тази година, бяха по-високи от очакваното, въпреки че по-новите месечни показатели донякъде се понижиха", каза още Пауъл.

"По-дългосрочните инфлационни очаквания изглеждат добре закотвени", изтъкна той.

По думите на председателя на централната банка "икономиката (на САЩ) постигна значителен напредък (...), пазарът на труда достигна по-добър баланс с продължаващо силно увеличаване на работните места и ниско ниво на безработица".

"Инфлацията се понижи значително - от достигнатия връх от 7 на сто до 2,7 на сто, но все още е твърде висока. Ние сме силно ангажирани да върнем инфлацията до нашата цел от 2 на сто в подкрепа на силната икономика, която е от полза за всички", увери Пауъл.

"Виждаме публикуваните днес (вчера) данни за инфлацията като напредък и като изграждане на доверие. Не смятаме обаче, че имаме увереността, която би оправдала започването на разхлабването на (паричната) политика в този момент", обясни председателят на УФР.

Пауъл заяви още, че скорошните силни данни за работните места може да са леко "надценени", което показва, че може да се задава промяна в лихвената политика. "Има аргументи, че те (данните за работните места - бел. р.) може да са малко надценени, но все пак са силни", каза Пауъл и добави, че "виждаме постепенно охлаждане, постепенно придвижване към по-добър баланс".

Той също така посочи, че никои от членовете на Федералния комитет за отворения пазар (FOMC) към УФР, определящ лихвените проценти, не намират за необходимо бъдещо повишаване на лихвите.

"Смятаме, че политиката е рестриктивна и че ако просто зададете политика на рестрикции, в крайна сметка ще видите истинско отслабване на икономиката", каза той, припомняйки, че откакто лихвите са се увеличили до настоящиете нива "винаги сме говорили за намаления в даден момент".

Не е ясно обаче защо нагласите на обикновените американци са толкова лоши по отношение на икономиката, изтъкна той.

"Не мисля, че някой (...) има окончателен отговор защо хората не са толкова доволни от икономиката, колкото биха могли да бъдат", каза Пауъл.

Централните банки на Канада, Швеция и Швейцария вече намалиха основните си лихви, а миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) последва техния пример и понижи ставките с 25 базисни пункта (0,25 на сто) за първи път от 2019 г.