Въпреки кризата фирмите и домакинствата сключват все повече договори за лизинг. Ръст има както при лизинга на автомобили, така при този на камиони и машини. Доказателство за това е фактът, че за година вземанията на лизинговите компании нарастват с 69 млн. лв. (1.6%) и достигат 4.365 млрд. лв., според последните данни на Българската народна банка (БНБ) за март 2021-а. Лизинговите компании не са регистрирали подобни вземания от 2010 г. насам. 

Ако трябва да сравним този резултат с постигнатия преди година той не изглежда така впечатляващ. През март 2020- бе регистриран ръст от на вземанията от 4,4%, а ако върнем лентата още по-назад през 2019-а постигнатото увеличение бе с цели 13,2 процента. 

Вземанията по финансов лизинг

са 4.145 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2021 г., като на годишна база те нарастват с 1.6% (64 млн. лв.). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори e 95% в края на март 2021 г. и запазва нивото си спрямо края на март 2020 година.

Сключените през първото тримесечие на 2021 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 485.7 млн. лв. Обемът им нараства с 8% (36.1 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.665 млрд. лв. в края на март 2021 година. Те нарастват с 1.2% (19.2 млн. лв.) на годишна база.

Договорите за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили намаляват на годишна основа с 2.6% (34.7 млн. лв.) до 1.289 млрд. лева.

В края на първото тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 957.5 млн. лв., като нарастват с 12.3% (104.8 млн. лв.) спрямо края на март 2020-а.

Основни клиенти на лизингодателите традиционно са фирмите. Вземанията по фирмен лизинг възлизат на 3.423 млрд. лв, като нарастват за година с 1.2% (41.9 млн. лв.). 

Вземанията от домакинствата също нарастват - с 3,4% за година и достигат 704.8 млн. лв. в края на март.

Вземанията по оперативен лизинг

в края на март 2021 г. са 220.3 млн. лв., като се увеличават с 2.3% (5 млн. лв.) на годишна база.

Що се касае до източниците на финансиране

в края на март 2021 г. пасивите на лизинговите дружества са 5.266 млрд. лв. при 5.141 млрд. лв. в края на март 2020 година. Те нарастват с 2.4% (125.8 млн. лв.) спрямо края на март 2020 г.