Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по повод приемането на България в чакалнята на еврозоната, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Участието във Валутния механизъм II и Банковия съюз свързва икономиките на участващите държави в една обща система, която дава ползи от политическо и икономическо естество. С присъединяването към банковия съюз страната ни участва пряко в процеса на взимане на решения относно бъдещата финансова архитектура на еврозоната и Европейския съюз, което в много по-голяма степен ще увеличи тежестта на България при защитата на националния интерес.

Кристин Лагард е изразила своите поздравления лично към премиера Борисов и правителството за приемането в чакалнята на еврозоната.

"Това е голяма стъпка по пътя на България към еврозоната", отбелязала председателят на ЕЦБ и добавила, че европейската валута свързва повече от 340 милиона души в Европа.

Лагард е поздравила българския министър-председател за водената от правителството фискална политика.

"Проведохте множество последователни политики във финансовата и икономическата сфера, благодарение на които България се доближава до приемането на единната европейска валута", заявила още Кристин Лагард.

"Приемането ни в чакалнята на еврозоната е голям успех за България. Уверен съм, че сме на прав път", заявил от своя страна премиерът Бойко Борисов и добавил, че това ще донесе съществени ползи за икономиката ни и за българските граждани.

Министър-председателят е посочил, че тази стъпка е от значение за утвърждаването на авторитета на България в международен план, което е важно за кредитния рейтинг на държавата и за инвеститорския интерес. Същевременно приемането ни в Банковия съюз е допълнителен гарант за устойчивостта на българската банкова система. Осигурена е и възможността за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) с целево равнище от над 55 млрд. eвро - фонд, който предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно надхвърлящи възможностите на редица национални фондове за преструктуриране.

Премиерът Бойко Борисов е благодарил на председателя на ЕЦБ за сътрудничеството, като напомнил, че едно от предимствата на членството във Валутния механизъм II бе постигнато преди около два месеца. Тогава бе установена суапова линия между ЕЦБ и БНБ, което дава възможност на България при необходимост да смени левове за евро в размер до 2 млрд. евро, без това да се отрази в намаляване валутния резерв на страната.

В рамките на разговора министър-председателят Бойко Борисов потвърдил, че страната ни ще продължи да води, както и досега, благоразумна икономическа политика с цел запазване на икономическата и финансовата стабилност. Премиерът е бил категоричен, че България продължава целенасочената работа по пътя й към еврозоната. Министър-председателят отбелязал и тежката ситуацията в цял свят заради пандемията от COVID-19. "Изправени сме пред голямо предизвикателство, но съм сигурен, че с всеобщи усилия ще се справим", изтъкнал още Борисов в разговора си с председателя на ЕЦБ.