Приемането на 10-годишната абсолютна давност за задълженията на физическите лица ще окаже силно отрицателно въздействие върху българския финансов сектор, реалната икономика и потребителите. Това става ясно от позиция на Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на норвежкия B2Holding, един от големите инвеститори в изкупуването на дългове в Европа и собственик в България на "Агенция за събиране на вземания" ЕАД. Повод за изявлението са измененията на Закона за задълженията и договорите, гласувани на второ четене в Комисията по правни въпроси в Народното събрание на 11 ноември.

Припомняме, че текстовете за абсолютната давност бяха внесени по предложение на Обединените патриоти.

Според Ерик Йонсен, ако те бъдат приети в този си вид кредиторите и фирмите ще отчетат значителни загуби, а банките ще поставят допълнителни бариери пред достъпа до кредити и ще намалят кредитирането, което ще ограничи потреблението, инвестициите и икономическия растеж.

"Освен това, процесът на събиране ще трябва да бъде рязко ускорен, включително съдебното събиране, а възможностите за преструктуриране на дълговете ще бъдат ограничени до минимум", казва той. Според него в крайна сметка, тежестта и разходите, свързани с тези изменения на закона, ще бъдат платени от коректните платци, които обслужват задълженията си редовно и в срок и които са мнозинство в обществото.

"Така 10-годишната абсолютна давност за задълженията на физическите лица ще се обърне срещу самите потребители и ще наруши техните интереси и права", смята той.

Въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица е на път да се превърне в пример за законодателна инициатива, носеща много повече обществена вреда, отколкото полза, смятат и от Асоциацията на колекторските агенции в България.

Опасенията на Ерик Йонсен са, че в краткосрочен период предложените изменения ще унищожат цялата индустрия за изкупуване на дългове в България. 

"Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност за дълговете на физическите лица в този вид ще навреди на дейността на всички компании за събиране на вземания, които са направили големи инвестиции в изкупуване на портфейли с необслужвани кредити на местните банки и небанкови финансови институции", казва главният изпълнителен директор на B2Holding. Той подчерта, че елиминирането на сектора за събиране и изкупуване на вземания в България ще застраши стабилността на финансовата система, особено на фона на очакваната вълна от нови необслужвани заеми в резултат на икономическата криза, предизвикана от COVID-19, и нарастващия дял на лошите кредити - тенденция, която вече засяга банките в цяла Европа.

В писмо до Председателя на НС бизнесът настоява за ново обсъждане на Правна комисия.

"Промените бяха гласувани без заинтересованите страни, каквато сме и ние, да бъдат уведомени за включването на точката в дневния ред и без да имат възможност да изкажат своята аргументирана позиция", коментира председателят на браншовата асоциация Райна Миткова.

"А нашите аргументи са подкрепени от редица национални и европейски институции и организации. Всички сме единодушни, че на прага на икономическа рецесия всяко рязко движение, водещо до промяна на средата в такъв мащаб, ще доведе до риск за финансовата система. Сега, повече от всякога имаме нужда от изпращане на знаци за стабилност и морално отговорно поведение, а не от насърчаване на недобросъвестните.", категорична е Миткова.

Според колекторските фирми една от най-притеснителните нови точки се отнася до т.нар. "заварени случаи". Решението, която и да е разпоредба да действа със задна дата, е крайно опасно за бизнес климата на страната, смятат от асоциацията. Освен, че е лишено от бизнес логика, абсолютната давност да се прилага за заварените случаи според много юристи е недопустимо обратно действие и следователно противоконституционно, допълват експертите.

Какво обаче означава 10 годишната давност?

Ако текстовете бъдат приети в този си вид с изтичането на 10-годишен давностен срок ще се погасяват всички вземания срещу физически лица, без значение от прекъсването на давността, стига те да не са отсрочени или разсрочени. Това означава, че след този срок за длъжниците няма да има никакви последици от факта, че не са платили задължението си, а кредиторите им (банки, фирми за бързи кредити, комунални дружества и дори физически лица) ще загубят парите си. 

Предвиждат се няколко изключения: когато задълженията са натрупани от физически лица - еднолични търговци, а също и когато произтичат от "непозволено увреждане" и "неоснователно обогатяване", когато са за издръжка, за трудово възнаграждение или са обезщетения по Кодекса на труда.