На 13 октомври се навършват 20 дни, откакто Българската фондова борса (БФБ) започна да изчислява петия си индекс beamX за пазара за растеж beam (от 18 септември). Началната стойност е 100 пункта.

В момента на beam пазара, създаден, за да стимулира набиране на капитал от малки и средни фирми (затова и за кратко го наричат пазарът на малките) при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предоставя сходни предимства, се търгуват инструменти на 17 дружества -16 с акции и едно, което пласира облигации - Финансова къща Логос-ТМ АД.

Успешните публични предлагания на пазара Beam са сигнал, че инвеститорите го припознават като атрактивна възможност за своите инвестиции.

Индексът beamX е петият за БФБ, след: измерителя на бълтарските сини чипове Sofix (от 20.10.2000 г.), равно-претегления BGTR 30 (03.09.2007 г.), отрасловия BG REIT (03.09.2007 г.) и широкия BGBX 40 (02.01.2014 г.).

Пазарът beam

Beam е съкращение от Enterprise Accelerator Market, а стартът му бе даден на 21 януари 2021 година с първото IPO - дебюта на Биодит АД. Организиран е от Българска фондова борса (БФБ), която получи одобрение за организирането на пазара beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Успешните публични предлагания на 17-те емисии, включени в пазара Beam за по-малко от три години са сигнал, че инвеститорите припознават пазара като атрактивна възможност за своите инвестиции, а пазарът beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

До пазара beam могат да бъдат допускани емисии акции, депозитарни разписки, облигации, варианти и права, но финансовите инструменти трябва да са издадени само от акционерни дружества.

Според решението на Съветът на директорите на Борсата, критериите по които са избрани първите 10 дружества, които влизат в новия измерител, са 4 и са с еднаква тежест:

- Най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута*;

- Най-голям брой сделки за последните 6 (шест) месеца;

- Най-голям оборот за последните 6 (шест) месеца;

- Най-голям брой акционери.

Снимка: БФБ

Стойностите на beamX за деня се изчисляват като базисната му стойност се умножи по отношението на сумата от коригираната с делителя, тегловия коефициент и фрий-флоута* на всяка емисия пазарна капитализация на емисиите, включени в индекса към текущия момент, и сумата от коригираната с тегловия коефициент и фрий-флоута пазарна капитализация в базисния момент.

По думите на изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов, стартът на новия индекс beamX не само отговаря на очакванията на инвестиционната общност в страната, но и е показател за наличието на представителен списък от компании, търгувани на beam. Миналия месец пред онлайн медия доц. Моравенов съобщи, че за първото полугодие на 2023 г. има три нови емисии, две от тях открояват първите емисии привилегировани акции и облигации на този пазар. Имаме пълно основание да очакваме нови инструменти на beam пазара както до края на годината, така и през 2024 г.

Финансовата равносметка за измерителя

също е добра: общата пазарна капитализация на 10-те компании, които предлагат за търговия общо 83 498 514 акции имат обща пазарна капитализация от 372 057 186 лева, а единичната им цена е в широк диапазон от 17.200 лева/брой до 0.620 лева/брой.

От старта на beamX на 18 септември до затваряне на търговията на 12 октомври или 19 работни дни, измерителят регистрира общ ръст от 0.460%, като голям дневен оборот от 219 419.680 лева, а най-малък 754.650 лева е регистриран 4 октомври, не са осъществявани сделки на 7 търговски сесии.

*Фрий-флоут е броят акции по данни на депозитарна институция, притежание на акционери, притежаващи не повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.