Делът на еврото в международните плащания е намалял от 38 на 23 процента, докато щатският долар остава силен - с 42 процента, се посочва в анализ на платформата за международни разплащания "айБанФърст" (iBanFirst), за който съобщава БТА. Платформата се позовава на данните на Дружеството за световни междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT), които бяха публикувани в края на септември. Свиващият се дял на еврото при международните трансакции отразява промените в европейския енергиен сектор след началото на войната в Украйна, намалената вътрешноевропейска търговия и конкурентоспособността на европейските компании, се посочва още в документа

Анализаторите на платформата виждат малка вероятност от спад в дела на щатския долар, защото американската икономка запазва силните си позиции. Твърдението на експертите от "айБанФърст" противоречи на разпространяваната теза, особено след Световната финансова криза от 2008 г. насам, за "процес на дедоларизация" в световната финансова система. Вместо това, от "айБанФърст" засичат различна тенденция, в която не американската валута губи позиции, а единната европейска валута.

"Най-забележителна е скоростта, с която еврото губи позициите си", смятат служителите на "айБанФърст", според които намаляването на дела на употребата на еврото при международните разплащания е отчасти следствие на срива при вноса на руски газ в Европа, задълбочил се от разрушаването на "Северен поток 2" през септември 2022 година. А този търговски обмен между ЕС и Русия се извършваше в евро", припомнят анализаторите.

"Все пак този анализ сам по себе си не може да обясни процеса при еврото", уточняват от платформата, защото спадът в дела на единната валута започва да се усеща най-силно през 2023-а при действащи санкции срещу Русия още от 2022-а.

Освен с променените енергийни потоци към Европа, анализаторите допускат, че свиващата се вътрешна търговия и влошената конкурентоспособност на европейския частен сектор на световните пазари, заради растящите енергийни разходи, са сред причините зад относителния спад при употребата на еврото в международните трансакции. Те не изключват възможността отрицателната тенденция при единната валута да се запази в краткосрочен план, на фона на нарастващото влияние на китайския юан, посочват че няма пряка заплаха за изместването на еврото от юана на този етап.

Делът на ренминби (названието на китайската валута юан) в международните плащания е достигнал исторически връх от 3,47 процента, но макроикономическите предизвикателства пред Китай ограничават процеса по интернационализация на валутата до дял от 5 на сто, смятат от компанията.

"Разбира се, равнището от 3,47 процента е все още относително ниско, но процесът е в ход, най-вече заради споразуменията за валутен суап с централните банки на основните търговски партньори на Китай. Освен това през последните тримесечия няколко страни с бързо развиваща се икономика се засилиха интереса си към юана като разплащателна валута за двустранната търговия с Китай, сред които са Бразилия, Аржентина и Русия и това обяснява скорошните резултати", смятат от "айБанФърст".

Анализаторите на компанията разглеждат като малко вероятен сценария за намаляване на значението на щатския долар в международната финансова система, поне докато американската икономика запазва своите позиции.