В края на февруари 2022 г. кредитите за домакинствата в страната достигнаха 29,3 млрд. лв. (20 на сто от БВП). Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,8 на сто, показват данните на БНБ.

В края на февруари 2022 г. жилищните кредити са близо 14,4 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,1 на сто. Потребителските кредити възлизат на 13,4 млрд. лв. и се увеличават с 11,3 на сто спрямо февруари 2021 г.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 4 на сто на годишна база през февруари 2022 г и в края на месеца са 386,8 млн. лв. 

В края на февруари кредитите за неправителствения сектор са близо 72,3 млрд. лв. (49,2 на сто от БВП) при 71,362 млрд. лв. към януари 2022 г. (48,6 на сто от БВП). През февруари 2022 г. те се увеличават на годишна база с 9,7 на сто (8,5 на сто годишно повишение през януари 2022 година).

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват през февруари с 6,6 на сто на годишна база и в края на месеца достигат почти 38,2 млрд. лв. (26 на сто от БВП). 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са близо 4,8 млрд. лв. (3,3 на сто от БВП) в края на февруари 2022 година. В сравнение с февруари 2021 г. те се увеличават с 10,3 на сто (9,6 на сто годишно повишение през януари 2022 година).

Депозитите на домакинствата към края на миналия месец са над 67 млрд. лв. (45,6 на сто от БВП) в края на февруари. Те се увеличават със 7,3 на сто спрямо същия месец на 2021 г. (8,3 на сто годишен ръст през януари 2022 година).

Депозитите на неправителствения сектор са малко над 103 млрд. лв. (70,2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), като годишното им увеличение е 8,5 на сто, съобщава Българската народна банка (БНБ). 

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на февруари са 32,2 млрд. лв. (22 на сто от БВП) в края на февруари 2022 година и на годишна база се увеличават с 10,1 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16,8 на сто на годишна база през февруари и в края на миналия месец достигат 3,782 млрд. лв. (2,6 на сто от БВП).