Правителствата на страните от еврозоната трябва "незабавно" да подобрят публичните си финанси, изправени пред дългосрочни рискове, свързани със застаряването на населението, увеличените разходи за отбрана, климата и цифровите технологии, предупреди Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Франс прес и БТА.

"Тези промени ще представляват достатъчно сериозни предизвикателства сами по себе си и страните ще трябва да се справят с тях едновременно", пише авторът на статия, публикувана в месечния бюлетин на финансовата институция.

Ако се изключи цифровизацията на икономиките, другите изброени предизвикателства "могат да разширят средния бюджетен дефицит на еврозоната с около допълнителни 3 на сто от БВП" годишно, според статията.

Ето защо "трябва да се предприемат бързи действия, особено , изправени пред високи лихвени проценти и свързаните с тях рискове", се допълва в текста.

Бюджетните усилия, необходими в отговор на конкретни предизвикателства, ще се различават между страните "с разлики, вариращи от 0,5 до почти 10 на сто от БВП", твърди авторът.

Статията е публикувана днес, когато Европейската комисия отвори пътя за процедури за прекомерен публичен дефицит срещу няколко държави от ЕС, включително Франция, където планираните разходи се увеличават две седмици преди предсрочните избори.

Миналата година тези страни са надхвърлили лимита за държавния дефицит, определен на 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) от Пакта за стабилност и растеж, който също така ограничава дълга на страните до 60 на сто от БВП.

Дългът на Франция в момента е над 110 на сто от нейния БВП, този на Испания е на близки нива, докато на Германия достига само 64 на сто.

За да приведат съотношението дълг/БВП в границите на европейското правило, до 2070 година, "правителствата в еврозоната ще трябва незабавно и трайно да увеличат първичните си салда (преди плащането на лихвите по дълга) средно с 2 на сто от БВП", според статията.

Това предупреждение "не е безпрецедентно", защото страни в еврозоната, като Белгия, Ирландия и Финландия, вече трябваше "да отговорят в миналото на големи бюджетни кризи при наличие на значителна свръхзадлъжнялост", уточнява публикацията.