Защо Турция плаща по своя външен дълг повече, отколкото Сенегал, въпреки че има икономика, по-мощна от сенегалската 60 пъти и доста по-висок кредитен рейтинг? Отговорът е един-защото практикува ердоганомика.

Това казва Окан Акин, кредитен анализатор на AllianceBernstein в Лондон. Той посочва, че разпродажблата на турски държавни ценни книжа се е ускорила значително след като президентът Реджеп Ердоган в интервю посочи като виновници за ръста на инфлацията в страната високите лихвени равнища на банките.

"Това изказване стана последният гвойдей, забит в ковчега на турската банково-финансова система. Пазарът оценяваше рейтинга на Турция с "В", но турските ДЦК се търгуваха с две степени под него. Но в последните две седмици цената им рухна под нивото дори на развиващи се бедни държави в Африка", казва експертът.

Доходността на турските държавни облигации с погасяване през 2034 година превиши тази на доларовите ДЦК на Сенегал с аналогичен срок с 52 базисни пункта. Десетгодишните турски ДЦК предлагат по-голяма доходност, отколкото аналогични дългови книжа на Нигерия, Пакистан и Ливан.

Вътрешният дълг на Турция също расте пи то в условията на двуцифрова инфлация. "Турция вече е в окото на бурята", смята и експерт от Commerzbank AG. Според него, заради изказванията на Ердоган, пазарите вече не оценяват турските активи по фундаментални показатели, а през призмата на силна обезценка.