В една от търговските банки у нас вече могат да се заявяват безлихвени кредити по споразумението, което беше подписано миналата седмица с Българската банка за развитие.

Кредити са предназначени за хора в неплатен отпуск или самоосигуряващите, които не могат да упражняват професията си заради ограничителните мерки за COVID-19. Заемът може да бъде до 4 500 лева, като гратисният период за изплащането му е между 6 и 24 месеца.  Общо погасителният план е 5 години.

До 5 май ще бъдат готови и продуктите на още 3 търговски банки. Цялата информация може да бъде открита на сайта на Българската банка за развитие.